Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Geotekniska undersökningar pågår med en borrbandsvagn.

Vi undersöker markförhållanden i Nyköpingsområdet

Innan vi sätter spaden i marken för den nya järnvägen behöver vi noggrant undersöka markförhållandena längs sträckan. Undersökningarna sker vid olika platser och behövs för att vi ska kunna planera utbyggnaden av järnvägen så bra som möjligt.

Undersökningar av markförhållanden, så kallade geotekniska undersökningar, har pågått under flera år och beräknas vara klart 2021.

Genomförandet sker på samma sätt med en borrbandsvagn för att ta prover en bit ned i marken. Genom provtagningarna skaffar vi kunskap om jordens egenskaper, nivåer till bergytan och grundvattennivåer. Det gör att vi sedan kan bedöma hur järnvägsanläggningen ska utformas och vilka metoder för grundläggning som är lämpliga. Undersökningarna ligger till grund för det markområde vi behöver för järnvägen som vi beskriver i våra järnvägsplaner.

Hur vi påverkar

Undersökningarna sker längs den planerade spårlinjen som till stor del går i skog eller på åker. Provtagningar med borrbandsvagn lämnar vissa spår och vi säkerställer därför att återställa marken efteråt, vanligen genom att fylla igen hålen. Inför varje undersökning tar vi kontakt med dig som är berörd fastighetsägare.