Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Järnvägsplanen Nyköpings resecentrum för fastställelse

Nu har vi skickat in järnvägsplanen för fastställelse. Innan vi kan sätta spaden i marken och göra verklighet av det nya resecentrumet måste planen fastställas och vinna laga kraft.

Den 13 maj 2020 tillstyrkte länsstyrelsen järnvägsplanen för Nyköpings resecentrum. Tillstyrkan innebär att vi nu har kunnat gå vidare till nästa steg i processen - att skicka in planen för fastställelse till Trafikverkets avdelning Planprövning. Du hittar fastställelsehandlingarna på sidan Dokument, under rubriken Aktuella handlingar Nyköping: Järnvägsplan.

Mindre ändringar av planen sedan granskningen

Vi ställde ut järnvägsplanen för granskning under perioden december 2019-januari 2020. Sedan dess har vi gjort mindre ändringar av järnvägsplanen utifrån de synpunkter som kom in. När vi arbetat vidare med järnvägsplanen har vi fört dialog med de som berörs av ändringarna. I samband med att vi nu skickar in planen för fastställelse informerar vi de som lämnat synpunkter.

Vad är nästa steg?

När planen väl är fastställd kan den fortfarande överklagas. Om så sker är det regeringen som tar ställning i frågan.

Om planen inte överklagas räknar vi med att den vinner laga kraft under 2021. Förutsatt att vi har alla tillstånd på plats planerar vi att börja bygga Nyköpings resecentrum 2022.

Tillstånd för vattenverksamhet

För att kunna bygga passagerna under järnvägsspåren behöver vi tillstånd för vattenverksamhet från mark- och miljödomstolen. Även Nyköpings kommun behöver tillstånd som en del av genomförandet för detaljplanen av Nyköpings resecentrum. Trafikverket och Nyköpings kommun ansöker om tillståndet gemensamt och vi planerar att skicka in ansökan hösten 2020. Du hittar samrådsunderlaget om vattenverksamheten på sidan Dokument, under rubriken Aktuella handlingar Nyköping: Miljöprövning.