Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bilden visar Kardonbanan på bro över Motala ström.

Kardonbanan kommer bland annat att gå på bro över Motala ström mellan Malmölandet och Händelö.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nu kopplar vi in Kardonbanan

Inkopplingen av Kardonbanan är en viktig milstolpe för att mer gods ska kunna gå på järnväg och till sjöss. Inkopplingen av den nya godsjärnvägen pågår 27 oktober-5 november och påverkar under den tiden tågtrafiken genom Norrköping.

Kardonbanan är en ny, sju kilometer lång, godsjärnväg som ansluter till Södra stambanan vid Åby och leder hela vägen in till Norrköpings hamn. Från februari nästa år blir det möjligt för godstågen att trafikera Kardonbanan. Syftet med att bygga Kardonbanan är att effektivisera hanteringen av gods och öka andelen gods som fraktas på järnväg. Hela Kardonbanan blir elektrifierad och signalstyrd, till skillnad från dagens industrispår till Norrköpings hamn där godstågen måste köras med diesellok.

Ur ett nationellt perspektiv är Norrköping utpekad som en strategiskt viktig knutpunkt för godshantering med byte mellan olika transportslag. Här finns både djuphamn, motorväg och stambana.

Byggnationen av Kardonbanan är en förutsättning för Ostlänkens dragning genom Norrköping. Den nya stambanan kommer att skära av de nuvarande industrispåren i centrala Norrköping, och Kardonbanan bidrar till att den funktionen finns kvar.

Det som händer under inkopplingen är att ett nytt signalställverk kopplas in till den byggda järnvägsanläggningen. Utöver inkopplingen av signalställverket så kommer vi även att utföra spårarbeten, lägga växlar och bygga om kontaktledningar.

Inkopplingen påverkar tågtrafiken genom Norrköping

När Trafikverket kopplar in Kardonbanan påverkar det tågtrafiken genom Norrköping. Tågtrafiken mellan Norrköping och Katrineholm kommer vara avstängd från tisdagen 27/10 kl. 05.00 till söndagen den 1/11 kl. 05.00. Under samma tidsperiod är även Nyköpingsbanan avstängd (den enkelspåriga järnvägen som går mellan Åby och Järna via Nyköping). Från söndagen 1/11 kl. 05.00 till torsdagen 5/11 kl. 05.00 kommer ett spår att vara öppet för trafik på Södra stambanan, och då öppnas även banan mot Nyköping. Från och med torsdag kl 05.00 kommer tågtrafiken löpa på som vanligt.

Från 27/10 kl. 05:00 till 1/11 kl. 06:20 är tågtrafiken mellan Katrineholm och Norrköping ersatt med buss och vissa tåg går även annan väg. Räkna med längre restid än normalt. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.

Här hittar du den senaste trafikinformationen i Östergötlands län. 

Läs mer om Kardonbanan.

Vad är en inkoppling?

Under inkopplingen gör Trafikverket nödvändiga tester av den byggda anläggningen (järnvägen) för att säkerställa att allt fungerar som det ska. En viktig del av anläggningen är signalsystemet (ljussignaler, växlar m.m. på järnvägen) som styrs av ett signalställverk. Signalställverket i det här fallet kan beskrivas som en avancerad dator som personal på trafikledningscentralen styr för att ställa olika rörelser som tågen får köra och vad signalerna ska visa i de olika fallen inom ett begränsat geografiskt område. Vid den här inkopplingen byts ett gammalt reläställverk ut till ett nytt datorställverk. Ett ställverk som trafikledningscentralen styr reglerar signalerna för att tågtrafiken ska löpa på smidigt och för att det ska vara en god säkerhet på järnvägen.