Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Fastställd järnvägsplan för Norrköpings godsbangård

Nu har Trafikverket beslutat att fastställa järnvägsplanen för Norrköpings godsbangård. Du som är särskilt berörd har även fått information om detta med brev.

Beslutet finns tillgängligt hos Trafikverket, Planprövning, Röda vägen 1, Borlänge samt Trafikverket Region Öst, Tullgatan 8, Eskilstuna under tiden 11 november 2020 – 2 december 2020.

Den som vill överklaga Trafikverkets beslut ska skriva till regeringen. Skrivelsen ska dock skickas till Trafikverket, Ärendemottagningen, Planprövning, Box 810, 781 28, Borlänge. Överklagandet ska ha kommit till Trafikverket senast den 2 december 2020. 

Om ingen överklagar beslutet vinner järnvägsplanen laga kraft och då kan vi börja upphandla entreprenör för byggnationen. Vi planerar att börja bygga godsbangården år 2022.

Fastställelsebeslut Norrköpings godsbangård (pdf, 6 MB)

Du hittar samtliga fastställelsehandlingar på sidan Dokument under Aktuella handlingar Norrköping: Järnvägsplan.

Bakgrund

När Ostlänken byggs genom Norrköping kommer nuvarande godsbangård påverkas så mycket att godsbangården behöver flytta till en annan plats. Trafikverket och Norrköpings kommuns ambition är att flytta Norrköpings godsbangård till ett läge där Kardonbanan utgör anslutningen mot en ny bangård.

Läs mer om Norrköpings godsbangård här