Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Geoteknisk undersökning i närheten av spårområdet vid ett öppet fält i bakgrunden.

Markundersökningar inför bygget av Nyköpings resecentrum

Nu genomför vi markundersökningar inom området för nya resecentrum. Undersökningarna ger oss djupare kunskap om markförhållanden som behövs för vår fortsatta produktionsplanering.

Markundersökningarna börjar i april och är planerade att pågå fram till sommaren 2021. Arbetena innebär att vi borrar en bit ned i marken med hjälp av borrbandvagnar och borrstativ. Syftet är att ta reda på markens hållfasthet och egenskaper för att kunna bedöma hur framtida anläggningsarbeten kan utföras och hur massor får användas i byggskedet.

- Det här är en del i förberedelserna för nya resecentrum. Goda kunskaper om markens egenskaper är viktigt för att vi ska kunna fortsätta planera för en stabil anläggning. Här spelar geotekniska- och miljötekniska markundersökningar en viktig roll, säger Joel Renblom, projektledare.

Lila markering i karta visar arbetsområdet.
Vi arbetar inom järnvägsplaneområdet och främst inom spårområdet. Planen är att börja i den västra delen, vid Lilla Kungsladugården, för att sedan fortsätta arbeta i östlig riktning mot centrala Nyköping. Lila markering i kartan nedan visar områden för markundersökningar.