Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Idéskiss av resecentrum. Tak och vägg omger plattformarna.

Järnvägsplanen för Nyköpings resecentrum har vunnit laga kraft

Dagens järnvägsstation i Nyköping har begränsad kapacitet för framtidens tågtrafik och behöver rustas upp. Nu har järnvägsplanen för Nyköpings resecentrum vunnit laga kraft. Det är en viktig förutsättning för att vi ska kunna påbörja byggnationen.

När resecentrum står klart blir det enkelt att byta mellan tåg, buss, cykel och bil för att du ska kunna resa tryggt och smidigt. Tillgängliga entrébyggnader, fler plattformar och säkrare passager ska bidra till ökad kapacitet.

- Järnvägsplanen beskriver var järnvägen ska ligga, hur den ska byggas och vilken mark som behövs. Att järnvägsplanen vunnit laga kraft innebär att vi nu har rätt att ta marken i anspråk och utforma järnvägen i enlighet med planen. Det är en viktig milstolpe i projektet, säger Jonas Nimfelt, projektledare.

Ostlänken inom Nyköpings kommun är indelad i fem järnvägsplaner, och planen för Nyköpings resecentrum har kommit längst. Tillsammans med vår konsult, och i samverkan med Nyköpings kommun, pågår också planering inför byggskedet och förberedande arbeten inom området för nya resecentrum.