Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En ny generation järnväg

Om Ostlänken

Ostlänken planeras som en dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Järna och Linköping, en sträcka på 16 mil. Med Ostlänken ska du kunna åka snabbare, pålitligare och hållbart.

Ostlänken är det första steget mot ett framtida höghastighetsnät för persontrafik. Fullt utbyggd ska den nya järnvägen binda samman Stockholm, Göteborg och Malmö. Restidsmålet är 2 timmar och 8 minuter för Stockholm - Göteborg och 2 timmar och 35 minuter för Stockholm - Malmö.

Snabbare, pålitligare och hållbara resor

Ostlänken mellan Järna och Linköping ska svara på människors behov av hållbara resor och transporter, ge regionerna chans att växa samt skapa möjligheter att utöka andelen regionaltrafik och godstransporter på den befintliga järnvägen.

Genom Ostlänken får vi nära en fördubbling av antalet järnvägsspår mellan Mälardalen och Östergötland. När de snabba persontågen flyttas till Ostlänken blir det mer plats för godståg och regional persontrafik på Södra och Västra stambanan. Det ger förbättrade möjligheter till omledning, så att järnvägssystemet blir mindre sårbart för störningar. Med Ostlänken kan resor och transporter flyttas till järnväg från transportslag med större utsläpp i miljön.

Stationer längs med Ostlänken

Stationer för av- och påstigning planeras på fem platser: Vagnhärad, Nyköping, Skavsta, Norrköping och Linköping. I Vagnhärad planeras ett nytt resecentrum strax norr om bebyggelsen. Vid Nyköping planeras för två nya resecentrum, dels vid Skavsta flygplats och dels i centrala Nyköping som ansluts till Ostlänken via en bibana. I Norrköping och Linköping planeras nya resecentrum i något annorlunda lägen än idag, men fortfarande centralt i städerna.

Tillåtlighet

Järnvägsutredningar för Ostlänken avslutades med att Trafikverket 2010 valde korridor för det fortsatta planeringsarbetet. Korridoren är det området som höghastighetsjärnvägen kommer att gå inom. I juni 2018 gav regeringen Trafikverket tillåtlighet enligt miljöbalken för den förordade korridoren. Det innebär att Ostlänken till stor del kommer att kunna byggas i när anslutning till E4. Regeringens beslut ligger till grund för det pågående arbetet med planeringen och innehåller flera villkor som Trafikverket behöver följa.