Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Godståg med timmer

Ny godsjärnväg och bangård

För att skapa utrymme för Ostlänken genom Norrköping bygger vi just nu en godsjärnväg, Kardonbanan, som ansluter hamnen på Händelö med den befintliga stambanan. I anslutning till Kardonbanan planeras även en ny godsbangård.

Kardonbanan

Kardonbanan är en järnvägsanläggning för godståg från Åby, norr om Norrköping, till och på Händelö. Syftet med att bygga Kardonbanan är att effektivisera hanteringen av gods och öka andelen gods som fraktas på järnväg. Norrköpings kommun har under ett flertal år arbetat med att utveckla Norrköpings godshantering, bland annat genom att finansiera framtagande av järnvägsplan för Kardonbanan från Åby till och på Händelö. Järnvägsplanen vann laga kraft år 2014. På Händelö finns i dag industrier, lagerverksamhet, containerhamn, anslutande vägar och industrispår. Området är i kommunens översiktsplan utpekat som framtida strategiskt utvecklingsområde för verksamhetsområden inom gods, logistik och industri.

Utbyggnaden av Kardonbanan har aktualiserats då Ostlänken kommer att skära av nuvarande anslutningar till industrispår så att dagens funktion inte kommer kunna upprätthållas. När Kardonbanan är färdigställd ersätts dagens funktion genom en ny anslutning från stambanan till industrispåren mot Norrköpings hamnområde. Kardonbanan bidrar också till att möjliggöra ökat antal godstransporter på järnväg.

I samband med att den nya järnvägsanslutningen byggs ut bygger Norrköpings kommun om vägsystemet på Malmölandet. Förutom nya bilvägar byggs nya cykelvägar vilket gör det säkrare att cykla till och från arbetsplatserna på Händelö och Malmölandet.

Läs mer om nya bil-, gång- och cykelvägar hos Norrköpings kommun. http://www.norrkoping.se/kardonbanan

Ny godsbangård

Norrköpings godsbangård ligger centralt i Norrköping i anslutning till centralstationen. Ur ett nationellt perspektiv är Norrköping utpekad som en strategiskt viktigt knutpunkt för godshantering då hamn, motorväg och stambana utgör knutpunkt för byte av transportslag. Norrköpings godsbangård har bland annat en viktig funktion som anslutningsbangård till hamnen i Norrköping. När Ostlänken byggs genom Norrköping kommer nuvarande godsbangård påverkas så mycket att godsbangården behöver flytta till en annan plats. Trafikverket och kommunens ambition är att flytta Norrköpings godsbangård till ett läge där Kardonbanan utgör anslutningen mot en ny bangård.

Trafikverket har påbörjat upprättande av järnvägsplan och systemhandling för den nya bangården. En miljökonsekvensbeskrivning kommer att upprättas då länsstyrelsen tagit beslut om att projektet har betydande miljöpåverkan.

Samrådsunderlaget för beslut om projektets miljöpåverkan återfinns längst ned på denna sida.

Under februari 2018 bjöd vi in till samråd för den nya godsbangården då vi  presenterade föreslagen järnvägsplan. Läs mer om samrådet här 

Vill du veta mer?

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till oss. Du hittar aktuella kontaktuppgifter i fliken högst upp på sidan.

Få senaste nytt om Kardonbanan direkt i din telefon eller surfplatta.

Just nu pågår byggnationen av Kardonbanan. En byggnation som kommer att vara färdig december 2021. I fliken längre ner på sidan under Aktuellet för byggnation av Kardonbanan, kan du följa hela byggprocessen och få aktuell information om tillexempel störningar som påverkar direkt närboende eller vägar runt bygget. Du kan också anmäla dig till att få uppdateringar direkt i din telefon via vårt RSS-flöde. Klicka på länkarna nedan för instruktioner om hur du går tillväga för att installera RSS-flöde i din mobil eller surfplatta.