Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Godståg

Samråd Norrköpings nya godsbangård

Den 13 februari hölls samråd om utformningen av den nya godsbangården i Norrköping.

När Ostlänken byggs genom Norrköping kan den befintliga godsbangården inte vara kvar på sin nuvarande plats. Därför planerar Trafikverket att flytta bangården från centrala Norrköping till en ny plats på Malmölandet norr om Norrköping. Där kommer den nya godsbangården att ansluta den nya godsjärnvägen Kardonbanan och tillsammans underlätta och förbättra godstransporterna till och från Norrköpings hamn.

Ett viktigt moment i planeringen för den nya godsbangården är samråden med både myndigheter, privata aktörer och allmänheten. På samråden brukar information komma fram som ger Trafikverket möjligheten att utforma anläggning på bästa sätt. Allmänhetens synpunkter är viktiga, då de har bäst lokalkännedom om hur människor lever i omgivningen.

Den 13 februari bjöd vi in till samråd/öppet hus och informerade om vårt förslag till spårutformning i järnvägsplanen för den nya godsbangården som byggs i anslutning till Kardonbanan. Samrådet hölls i restaurang Renströmmens lokaler i Norrköping.

Samrådsmaterialet som visades under Öppethus finns att tillgå här nedan. Vi vill poängtera att förslaget som visats kan komma att ändras utifrån synpunkter som kom fram vid samråd.