Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Parallell bilväg och järnväg.

Samråd om berörda allmänna vägar i delprojekt Norrköping

Dragningen av Ostlänken kommer att innebära förändringar i vägnätet.

När vi bygger Ostlänken kan befintliga vägar behöva höjas, sänkas eller ledas om. Under mars-april 2017 bjöd vi in till samråd för Ostlänkens påverkan på allmänna vägar i Norrköpings kommun. De synpunkter som vi fick in beaktas i pågående arbete.

Vid samrådet informerade vi om hur dragningen av Ostlänken kommer att påverka vägnätet. Synpunkter önskades skriftligen senast den 7 april 2017. Det kom in synpunkter på bland annat att gång och cykelvägar som tas bort på grund av bygget av Ostlänken bör ersättas med nya gång och cykelvägar eller andra åtgärder som anses vara likvärdiga. Även synpunkter kopplat till trafikplats 117 (Lövstad) och väg E4 framfördes. Och det inkom önskemål om att vägnätet, så långt det är möjligt, anpassas för att kollektivtrafikens framkomlighet eller sträckningar inte ska påverkas negativt.

Inga synpunkter inkom från fastighetsägare och allmänheten.

I vårt fortsatta arbete kommer utformningen av vägar att samordnas och gå parallellt med processen för järnvägsplanen för delsträckorna Stavsjö-Loddby, Loddby-Klinga och Klinga-Bäckeby. Ytterligare samråd kommer att hållas när arbetet med utformning och detaljer kring såväl järnvägen som vägar kommit längre.

Längre ner på sidan hittar du länkar till samrådsmaterial och kartor som visades under samrådstiden. Samrådsunderlaget innehåller även en samrådsredogörelse (kap 6) som sammanställts efter samrådstidens slut.

Trafikverket bjuder alltid in till samråd via brevutskick till de som är direkt berörda av arbetet samt via annonsering i dagspress för allmänheten. Information kring det pågående samrådet finns alltid på vår webbplats.