Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Närbild på trädstammar

Samråd för delsträckan Klinga-Bäckeby

Den 23 maj 2016 bjöd vi in till samråd för delsträckan Klinga-Bäckeby genom Norrköpings kommun. Över 150 personer tog tillfället i akt att besöka oss i Grebyskolans matsal i Kimstad.

Längre ner på sidan hittar du länkar till kartor och annat material som visades på samrådet.

Vid mötet informerade vi om vårt förslag till spårlinje för delsträckan. Vår projektledare Johan Levál höll en presentation om projektet en gång i timmen. Dessutom fanns möjlighet att ställa frågor och framföra synpunkter vid stationer bemannade med experter kring olika teman såsom fastigheter och marklösen, buller, miljö och landskap, teknik och byggnation samt planering.  Även Norrköpings kommun fanns på plats med en egen station för frågor kring bland annat den kommunala planeringen.

Frågeställningar och synpunkter som framkom i samband med mötet berör bland annat om den föreslagna spårlinjens placering i förhållande till väg E4 och hur linjen passerar Göta kanal samt vilken sträckning tunneln får. Vi har även fått frågor om hur den föreslagna spårlinjen inklusive tunneln påverkar den egna fastigheten och enskilda vattenbrunnar.

Ett stort antal skriftliga synpunkter och frågor har inkommit, vilka beaktas i pågående arbete. När förslag på en närmare utformning av järnvägen har tagits fram kommer vi bjuda in till nya samrådsmöten. Hjärtligt välkommen då!