Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Cyklist på lantlig grusväg

Samråd för delsträckan Stavsjö-Loddby

I februari-mars 2017 bjöd vi in till samråd för delsträckan Stavsjö-Loddby genom Norrköpings kommun. Vi fick in både skriftliga synpunkter och frågor, vilka beaktas i pågående arbete.

Trafikverket bjöd in till samråd genom brevutskick och annonsering i dagspress med hänvisning till ytterligare information på projektets webbplats. Vid samrådet informerade vi om vårt nya förslag till spårlinje för delsträckan. Synpunkter önskades skriftligen senast den 26 mars 2017.

Sammanlagt tog vi emot cirka 35 skriftliga synpunkter, varav ungefär 20 kom från myndigheter och organisationer och resterande från fastighetsägare och allmänheten.

Bland annat kom synpunkter in på föreslagen spårlinje mellan Böksjö och länsgränsen från fastighetsägare och boende i Böksjö med förslag på förlängning av tunneln till länsgränsen. Sjön Skiren var också föremål för synpunkter och vi har även fått frågor om bullerpåverkan på den egna fastigheten samt hur enskilda vattenbrunnar kommer att påverkas. Ytterligare frågor som framfördes rör bland annat kostnader för projektet och annat som studerats i tidigare skeden.

Längre ner på sidan hittar du länkar till kartor och annat material som visades på projektets webbplats under samrådstiden.

Har du funderingar kring projekt Ostlänken är du alltid välkommen att kontakta oss. Vi kommer att bjuda in till nya samrådsmöten när förslag på en närmare utformning av järnvägen har tagits fram. Hjärtligt välkommen då!