Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vy över vatten

Samråd för sträckan Stavsjö-Loddby

Under våren 2016 bjöd vi in till samråd för delsträckan Stavsjö-Loddby genom Norrköpings kommun. Vi fick in både skriftliga synpunkter och frågor, vilka beaktas i pågående arbete.

Den 26 maj och den 1 juni 2016 hade vi öppet hus i Krokek och Åby för delsträckan Stavsjö-Loddby genom Norrköpings kommun. Cirka 80 personer besökte oss i Krokek och i Åby var det drygt 140 besökare som ville veta mer om projektet, ställa frågor och lämna synpunkter.

Längre ner på sidan hittar du länkar till kartor och annat material som visades på samrådet.

Vid mötena informerade vi om vårt dåvarande förslag till spårlinje för delsträckan. Vår projektledare Johan Levál höll en presentation om projektet en gång i timmen. Dessutom fanns möjlighet att ställa frågor och framföra synpunkter vid stationer bemannade med experter kring olika teman såsom fastigheter och marklösen, buller, miljö och landskap, teknik och byggnation samt planering.

Även Norrköpings kommun fanns på plats med en egen station för frågor kring bland annat den kommunala planeringen.

Frågeställningar och synpunkter som framkom i samband med mötena gäller i huvudsak passage genom Kolmården där tunnel förespråkas för att bevara områdets natur- och friluftslivsvärden. Sjön Skiren var också föremål för frågeställningar och vi har även fått frågor om hur den egna fastigheten och enskilda vattenbrunnar påverkas. Ytterligare frågor som framfördes rör angränsande sträcka mot Nyköping samt utseende på anläggningen, exempelvis avseende broar och tunnlar.

Under hösten 2016 har vi arbetat vidare och kommit fram till ett nytt förslag till spårlinje med en längre tunnel genom Kolmården. Det nya förslaget presenterades i februari-mars 2017. Klicka här för att komma till det nya förslaget.