Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Samråd för Södertälje kommun

Den 29 juni avslutades samrådet för Ostlänkens dragning från Kyrksjön till Trosaån och för placeringen av Vagnhärads nya resecentrum. Samtidigt avslutades även samrådet för Natura 2000-området Tullgarn.

Ny kunskap från samråd 2015/2016 och ändrade förutsättning låg till grund för det nya förslaget. Det nya förslaget för höghastighetsjärnvägen går mestadels genom Trosa kommun. Vi har därför samlat informationen på samrådssidan för Trosa kommun.

Samrådssida Trosa kommun

Öppet hus

Under våren 2019 kommer Öppet hus 2 hållas i Vagnhärad, Hölö och Järna. Vid Öppet hus 2 presenterar vi mer i detalj järnvägsanläggningens utbredning i terrängen. Vi presenterar även de konsekvenser vi bedömer kan uppstå när järnvägen byggs och när tågen kommer att gå,  såsom markintrång och bullerutbredning.