Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Samråd för Trosa kommun i Vagnhärad

Den 29 juni avslutades samrådet för Ostlänkens dragning från Kyrksjön till Trosaån och för placeringen av Vagnhärads nya resecentrum. Samtidigt avslutades även samrådet för Natura 2000-området Tullgarn.

Ny kunskap från samrådet 2015/2016 och ändrade förutsättning låg till grund för det nya förslaget. Förändringarna innebär till exempel att Ostlänken går i en tunnel under Natura 2000-området Tullgarn och att Vagnhärads resecentrum har en ny placering.

Skicka in dina synpunkter

Även om samrådet formellt är avslutat kan du fortfarande skicka in synpunkter via vår hemsida, med
e-post eller brev. Ange alltid diarienummer; 2014/72078 för samrådet om järnvägsplanen eller 2018/31331 för samrådet avseende Natura 2000-området Tullgarn.

E-post: investeringsprojekt@trafikverket.se

Adress: Trafikverket, Ärendemottagningen Region Öst, Box 1140, 631 80 Eskilstuna.