Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Gröna och gula löv

Ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet innefattar allt som har med jordens ekosystem att göra. Det kan vara klimatsystem, luft-, land- och vattenkvalitet.

I projekt Ostlänken innebär ekologisk hållbarhet att vi strävar efter att bevara biologisk mångfald och att anpassa anläggningen efter landskapet för att minska barriäreffekten. Vi utför bullerberäkningar och säkerställer att vi i möjligaste mån inte påverkar människor eller djur- och fågelliv. En annan viktig del är klimatarbetet.

Exempel på hur vi bidrar till ekologisk hållbarhet:

  • Vi har gjort en utredning för att kartlägga hur djur rör sig i naturen, en så kallad barriäreffektsutredning. Med den kunskapen kan vi minska järnvägsanläggningens barriäreffekt i landskapet.
  • En handlingsplan har upprättats för klimatarbetet. Vi har identifierat delar i projektet där vi genom nytänkande markant kan minska energianvändning och koldioxidutsläpp.
  • Vi arbetar med en plan för att hantera det överskott av jordmassor som byggandet av Ostlänken kommer att innebära. Massahanteringsplanen ska användas för att identifiera alternativa användningsområden för överskottsmassor och därmed minimera transporter.