Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Svenska sedlar

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet handlar om ekonomi som ett medel att uppnå mål för social och ekologisk hållbar utveckling. En ökning av ekonomiskt kapital får alltså inte ske på bekostnad av en minskning i naturkapital eller socialt kapital.

I Projekt Ostlänken har vi ett mål att vi ska sänka den prognos som är gjord för projektets totalkostnad utan att göra avkall på ekologiska och sociala aspekter. För att lyckas med det arbetar vi intensivt för att hitta kostnadseffektiva och innovativa lösningar. Vi följer också upp våra kostnader noggrannt och fattar beslut som baseras på korrekta underlag.

Exempel på hur vi arbetar med ekonomisk hållbarhet:

  • I samarbete med leverantörsmarknaden har vi arbetat fram en entreprenadindelning som bland annat syftar till att hålla nere kostnaderna på entreprenaderna.
  • Vi rapporterar framdrift i hållbarhetsarbetet och hela projektet månadsvis för att snabbt kunna agera på avvikelser.
  • Vi gör medvetna val som baseras på välunderbyggd information.