Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

I ditt område

I en halvcirkel runt Stockholm finns en region som präglas av närheten till huvudstaden, men som också lever ett eget liv.

Då, idag och i framtiden

I regionen finns ett antal stora och växande städer med välutvecklat näringsliv och akademi, vilket skapar behov av att människor och gods kan förflytta sig effektivt. Mälaren skär rakt igenom regionen och är sedan länge ett nav och en möjliggörare för transporter i regionen. Transporter kan gå på väg, järnväg eller till sjöss.

Några av Sveriges viktigaste industrier har vuxit fram i regionen, delvis tack vare det centrala läget i landet. Närheten till vatten och natur och en växande arbetsmarknad skapar en attraktiv levnadsmiljö och ger möjligheter för regionen att fortsätta utvecklas.

I framtiden

Att ha valmöjligheter i transporterna mellan de större städerna och Stockholm är och kommer fortsätta vara en förutsättning för att regionen ska vara attraktiv att bo och arbeta i. Detsamma gäller för näringslivet som sedan länge har Sverige och världen som marknad. För att företagen ska fortsätta att vara konkurrenskraftiga behövs smidiga lösningar för godsleveranser. Såväl person- som godstransporter är i fokus när Trafikverket underhåller och förstärker transportsystemet i regionen.

Snabbare, pålitligare och hållbara resor

Ostlänken mellan Järna och Linköping ska svara på människors behov av hållbara resor och transporter, ge regionerna chans att växa samt skapa möjligheter att utöka andelen regionaltrafik och godstransporter på den befintliga järnvägen.

Genom Ostlänken får vi nära en fördubbling av antalet järnvägsspår mellan Mälardalen och Östergötland. När de snabba persontågen flyttas till Ostlänken blir det mer plats för godståg och regional persontrafik på Södra och Västra stambanan. Det ger förbättrade möjligheter till omledning, så att järnvägssystemet blir mindre sårbart för störningar. Med Ostlänken kan resor och transporter flyttas till järnväg från transportslag med större utsläpp i miljön.

Stationer längs med Ostlänken

Stationer för av- och påstigning planeras på fem platser: Vagnhärad, Nyköping, Skavsta, Norrköping och Linköping. I Vagnhärad planeras ett nytt resecentrum strax norr om bebyggelsen. Vid Nyköping planeras för två nya resecentrum - dels vid Skavsta flygplats, dels i centrala Nyköping som ansluts till Ostlänken via en bibana. I Norrköping och Linköping planeras nya resecentrum i något annorlunda lägen än idag, men fortfarande centralt i städerna.