Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En kvinna vinkar till en man med ett barn i bärsele.

I ditt område

När vi bygger ut järnvägen så bidrar det till regionförstoring i ett expansivt stråk och knyter samman Stockholmsregionen med Södermanland och Östergötland.

Då, idag och i framtiden

I de tre län som Ostlänken passerar finns ett antal stora och växande städer med välutvecklat näringsliv och akademi. Det skapar behov av att människor och gods kan förflytta sig effektivt. 

Några av Sveriges viktigaste industrier har vuxit fram i regionen, delvis tack vare det centrala läget i landet. Närheten till vatten och natur och en växande arbetsmarknad skapar en attraktiv levnadsmiljö och möjligheter för fortsatt regional tillväxt.

I framtiden

Att ha valmöjligheter i transporterna mellan de större städerna och Stockholm är och kommer fortsätta vara en förutsättning för att det ska vara attraktiv att bo och arbeta i kommunerna längs Ostlänken. Detsamma gäller för näringslivet som sedan länge har Sverige och världen som marknad. För att företagen ska fortsätta att vara konkurrenskraftiga behövs smidiga lösningar för godsleveranser. Såväl person- som godstransporter är i fokus när Trafikverket underhåller och förstärker transportsystemet.

Resecentrum längs med Ostlänken

Vi planerar för fem resecentrum på fem platser längs Ostlänken: Vagnhärad, Nyköping, Skavsta, Norrköping och Linköping. I Vagnhärad planeras ett nytt resecentrum strax norr om bebyggelsen. Vid Nyköping planeras för två nya resecentrum - dels vid Skavsta flygplats, dels i centrala Nyköping som ansluts till Ostlänken via en bibana. I Norrköping och Linköping planeras nya resecentrum i något annorlunda lägen än idag, men fortfarande centralt i städerna.