Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Bilden visar en kvinna med cykel. Hon står på en tågperrong.

Linköpingsområdet

Ostlänken inom Linköpings kommun sträcker sig från Bäckeby fram till väster om centrala Linköping. Här planerar vi att bygga ny, cirka 21 kilometer lång, stambana.

Trafikverket befinner sig i ett tidigt skede i sin lokaliseringsutredning av en ny stambana i Linköpings tätort. Lokaliseringsutredningen är första delen av järnvägsplanen och påbörjades 2019. Den undersöker vilka dragningar av järnvägen som ger bäst nytta och vilken påverkan det kommer ha på omgivningen.

Trafikverkets uppdrag har förändrats. De nya utgångspunkterna i det förändrade uppdraget är:

  1. Att program Ostlänken (delen genom Linköpings tätort) nu utökas geografiskt, vilket innebär att de tidigare redovisade korridorerna kommer att förlängas söderut.
  2. Att utökningen av korridorer medför att projektet också behöver förberedas för en eventuell tillåtlighetsprövning. (tillåtlighetsprövningen genomförs av Trafikverkets uppdragsgivare, regering och riksdag, och ett beslut av dem ger Trafikverket tillåtligheten att bygga järnväg inom en vald korridor).

Det innebär att tidplanen i lokaliseringsutredningen försenas, och i sin tur att ett förslag på val av korridor där järnvägen ska gå förrän våren 2022. Enligt vår förra tidplanen skulle vi på Trafikverket presentera ett beslutsunderlag för val av korridor i slutet av 2020. Därför är den tidpunkten nu framflyttad till våren 2022.

Vi fortsätter att använda den digitala samrådsplattformen (den interaktiva kartan över Linköping) här på webbsidan trafikverket.se/ostlankenlinkoping, för att löpande uppdatera närboende, lokalt näringsliv, medier och andra intressenter om var vi står i de pågående lokaliseringsutredningen. Klicka in i den interaktiva geografiska kartan högst upp på den här sidan. Se det röda fältet. 

Vi har genomfört två samråd för delen genom Linköpings tätort under 2020. Ytterligare ett fysiskt öppet hus är planerat till årsskiftet 2021/2022 i samband med att beslutsunderlaget av val av korridor för järnvägen presenteras 2022. Vi kommer då att bjuda in alla i god tid via den här webbsidan trafikverket.se/ostlankenlinkoping. Samråden syftar till få in synpunkter och bereda möjlighet för alla som bor, arbetar och studerar i Linköping att ställa frågor till oss på plats. 

Önskar du lämna synppunkter redan nu eller vill lägga till något gällande delen Linköpings tätort eller delen Bäckeby-Tallboda? Gör det genom att antingen mejla eller skicka brev till oss. Uppge alltid diarienummer TRV 2014/72087 för delen Linköpings tätort och TRV 2014/72088 för delen Bäckeby-Tallboda. Eller varför inte använda vårt digitala synpunktsformulär här:

Vi på Trafikverket arbetar med två järnvägsplaner: Bäckeby-Tallboda och Linköping. Total järnvägssträcka för Ostlänken genom Linköping är ca 21 kilometer. För varje järnvägsplan finns det ett digitalt synpunktsformulär. Det är till för att du ska kunna lämna synpunkter på ett smidigt sätt. Klicka på den del av Linköping som berör dig, så kommer du vidare till formuläret.

Delen Bäckeby-Tallboda

Delen Linköping

 

Arbetet med järnvägsplanen för delen Bäckeby-Tallboda

Vi gör uppehåll i arbetet med järnvägsplanen för delen Bäckeby-Tallboda med anledning av att lokaliseringen inom centrala Linköping ännu inte är klar. Det innebär också att fysiskt Öppet hus för delen Bäckeby-Tallboda blir senarelagt till tidigast i slutet av 2022 eller i början på 2023. Öppet hus är ett tillfälle för oss att informera om järnvägsplanen och vårt arbete även gällande delen Bäckeby-Tallboda, och för närboende och lokalt näringsliv att lämna synpunkter och ställa frågor till oss på plats. 

Anledningen till varför arbetet med järnvägsplanen för Bäckeby-Tallboda berörs av lokaliseringen inom centrala Linköping är att även sträckningen utanför centrala Linköping kan behöva ändras och exempelvis dras närmare E4, beroende på vilken lokalisering som beslutas. Det är inte heller möjligt att samråda om två olika järnvägsplaner inom samma område samtidigt utan i detta fall inväntar järnvägsplanen för Tallboda-Bäckeby arbetet med lokaliseringsutredningen inom centrala Linköping.

Vi finns tillgängliga för frågor

På vår hemsida hittar du också frågor och svar om planeringen av den nya järnvägen. Har du andra frågor kan du kontakta oss via kontaktcenter, 0771-921 921. Projektledarnas kontaktuppgifter finns under den vinröda fliken Kontakta oss på denna sida.