Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Norrköpingsområdet

Ostlänken genom Norrköpings kommun sträcker sig från Stavsjö i norr till Bäckeby i söder. Här planerar vi att bygga en ny stambana och ett nytt resecentrum.

Under perioden 21 februari till 2 april har vi haft samråd om delsträckan Klinga-Bäckeby genom Norrköpings kommun. Alla handlingar finns tillgängliga på vår dokumentsida under rubriken Aktuella handlingar Norrköping, Östergötlands län. Du har möjlighet att komma med synpunkter på vårt förslag av järnvägsplan och tillstånd för vattenverksamhet fram till granskningsskede. Vi tar gärna emot dina synpunkter så snart som möjligt för att kunna behandla dem på bästa sätt. Vi kommer under juli publicera en redogörelse för inkomna synpunkter från samrådet.

Ny stambana mellan Stavsjö och Bäckeby

Vi har i uppdrag att bygga en ny stambana genom Norrköpings kommun. Den nya stambanan är en cirka 43 kilometer lång dubbelspårig järnväg för fjärr- och regionaltåg. Fler spår ger möjlighet till kortare restider, ökad kapacitet och ökad punktlighet. När de snabba persontågen flyttas hit blir det mer plats för gods- och pendeltåg på Södra och Västra stambanan.

Sträckan mellan Stavsjö och Bäckeby är indelad i tre järnvägsplaner: Stavsjö-Loddby, Loddby-Klinga och Klinga-Bäckeby. I järnvägsplanen för sträckan Loddby-Klinga ingår också Norrköpings resecentrum.

Så här kan du påverka

Använd gärna våra digitala synpunktsformulär om du vill lämna synpunkter på järnvägsplaner eller tillstånd för vattenverksamhet. 

Total järnvägssträcka för Ostlänken genom Norrköpings kommun är cirka  43 kilometer. Sträckan är uppdelad i tre järnvägsplaner: Stavsjö - Loddby, Loddby - Klinga och Klinga - Bäckeby. För varje järnvägsplan finns det ett digitalt synpunktsformulär. Klicka på länkarna!

Sträckan Stavsjö - Loddby
Sträckan Stavsjö-Loddby vattenverksamhet

Sträckan Loddby - Klinga

Sträckan Klinga - Bäckeby
Sträckan Klinga-Bäckeby vattenverksamhet