Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Norrköpingsområdet

Ostlänken genom Norrköpings kommun sträcker sig från Stavsjö till Bäckeby och är planerad för cirka 43 kilometer. Under perioden 21 februari till 2 april bjuder vi in till samråd om delsträckan Klinga-Bäckeby.

Under perioden 21 februari till 2 april samråder vi om delsträckan Klinga-Bäckeby genom Norrköpings kommun. Samråd innebär att vi på Trafikverket öppnar upp för dialog med allmänheten för att få in synpunkter och kunskap. Samrådet genomförs så att det är möjligt att förstå och påverka projektet. 

Vi samråder både om järnvägens utformning med dess förväntade miljöpåverkan samt de vattenverksamheter, yt- och grundvattenpåverkan som uppkommer i samband med att vi bygger Ostlänken.

Öppet hus

Besök gärna våra öppna hus 4 och 5 mars kl 17-20 i Grebyskolans matsal, Skärpingevägen 2, Kimstad

Vi kommer ha ett antal bemannade stationer där du kan ställa frågor och framföra synpunkter till representanter från Trafikverket om fastighet och marklösen, buller samt miljö och landskap. 

Visning av sträckan

Cirka klockan 17.10, 18.10 och 19.10 håller projektledarna en kort presentation av projektet och visar delsträckan i VR-modell* 

* VR-modell – Digital simuleringsmodell av järnvägen och dess omgivning.

Samrådshandlingar

Du hittar alla samrådshandlingar för delsträckan Klinga-Bäckeby på vår dokumentsida under rubriken Aktuella handlingar Norrköping, Östergötlands län.

Du kan även ta del av samrådshandlingarna på Norrköpings Stadsbibliotek, Södra Promenaden 105, Norrköping under perioden 21 februari till 2 april 2020.

Så här kan du påverka

Vi tar gärna emot dina synpunkter senast den 2 april 2020 för att kunna behandla dem i ett tidigt skede på bästa sätt. Du kan lämna dina synpunkter på flera sätt.

Märk brev och e-post med ärendenummer enligt följande:

  • Ange ärendenummer TRV 2014/72082 för synpunkter gällande järnvägens utformning och förväntade miljöpåverkan inom ramen för järnvägsplaneprocessen.
  • Ange ärendenummer TRV 2017/112660 för synpunkter gällande vattenverksamhet inom ramen för miljöprövningsprocessen.

Vi på Trafikverket arbetar med tre järnvägsplaner: Stavsjö - Loddby, Loddby - Klinga och Klinga - Bäckeby. Total järnvägssträcka för Ostlänken genom Norrköping är ca 43 kilometer.  För varje järnvägsplan finns det ett digitalt synpunktsformulär. Klicka på länkarna!

Sträckan Stavsjö - Loddby
Sträckan Stavsjö-Loddby vattenverksamhet

Sträckan Loddby - Klinga

Sträckan Klinga - Bäckeby