Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Norrköpingsområdet

Ostlänken genom Norrköpings kommun sträcker sig från Stavsjö i norr till Bäckeby i söder. Här planerar vi att bygga en ny stambana och ett nytt resecentrum.

Vi har i uppdrag att bygga en ny stambana genom Norrköpings kommun. Den nya stambanan är en cirka 43 kilometer lång dubbelspårig järnväg för fjärr- och regionaltåg. Fler spår ger möjlighet till kortare restider, ökad kapacitet och ökad punktlighet. När de snabba persontågen flyttas hit blir det mer plats för gods- och pendeltåg på Södra och Västra stambanan.

Sträckan mellan Stavsjö och Bäckeby är indelad i tre järnvägsplaner: Stavsjö-Loddby, Loddby-Klinga och Klinga-Bäckeby. I järnvägsplanen för sträckan Loddby-Klinga ingår också Norrköpings resecentrum.

Ta gärna del av VR-filmerna som beskriver hur två av delsträckorna genom Norrköpings kommun skulle kunna se ut. Du hittar filmerna längre ner på den här sidan.

Vi har uppdaterat planläggningsbeskrivningarna

En planläggningsbeskrivning är ett dokument som beskriver hur vi ligger till i arbetet med järnvägsplanen med information om till exempel tidplan och när du kan påverka. Nu har vi uppdaterat planläggningsbeskrivningarna för samtliga järvägsplaner inom Norrköpingsområdet. Du hittar beskrivningarna här nedan:

Nytt resecentrum

Planprocessen för Ostlänken genom centrala Norrköping är pausad, inklusive lösning för nytt resecentrum. För att planeringen och byggnationen ska kunna fortsätta behöver ett beslut tas om hur den nya stationen i Norrköping ska byggas. I december i år ska kommunfullmäktige i Norrköping ta beslut om vilken stationslösning som kommunen vill arbeta vidare med tillsammans med Trafikverket. Inför beslutet i december finns tre olika förslag. Du som Norrköpingsbo kan vara med och påverka beslutet.

På Norrköpings kommuns webbplats next.norrkoping.se hittar du mer information om förslagen.

Så här kan du påverka

Använd gärna våra digitala synpunktsformulär om du vill lämna synpunkter på järnvägsplaner eller tillstånd för vattenverksamhet. Du har möjlighet att komma med synpunkter fram till granskningsskede.

Total järnvägssträcka för Ostlänken genom Norrköpings kommun är cirka  43 kilometer. Sträckan är uppdelad i tre järnvägsplaner: Stavsjö - Loddby, Loddby - Klinga och Klinga - Bäckeby. För varje järnvägsplan finns det ett digitalt synpunktsformulär. Klicka på länkarna!

Sträckan Stavsjö - Loddby
Sträckan Stavsjö-Loddby vattenverksamhet

Sträckan Loddby - Klinga

Sträckan Klinga - Bäckeby
Sträckan Klinga-Bäckeby vattenverksamhet