Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Visualisering av tunnelmynning vid Kolmårdsbranten. Utformningen är preliminär och inte detaljutformad.

Norrköpingsområdet

Vi samråder och din synpunkt är viktig.

Under perioden 25 november 2019 till 5 januari 2020 har vi samråd. Då vill vi gärna få reda på vad du tycker om förslaget på Ostlänkens utformning och dess konsekvenser. Samrådet gäller sträckan Stavsjö-Loddby i Norrköpings kommun.

Vi på Trafikverket arbetar med tre järnvägsplaner: Stavsjö - Loddby, Loddby - Klinga och Klinga - Bäckeby. Total järnvägssträcka för Ostlänken genom Norrköping är ca 43 kilometer.  För varje järnvägsplan finns det ett digitalt synpunktsformulär. Klicka på länkarna!

Sträckan Stavsjö - Loddby
Sträckan Stavsjö-Loddby vattenverksamhet

Sträckan Loddby - Klinga

Sträckan Klinga - Bäckeby

 

Besök gärna våra öppna hus för att ta del av förslagen, ställa frågor och lämna synpunkter.

4 december kl 16-20 i Åby Folkets hus, Gamla Stockholmsvägen 38 och

5 december kl 16-20 i Åby Folkets hus, Gamla Stockholmsvägen 38

Vi kommer ha ett antal bemannade stationer där du kan ställa frågor och framföra synpunkter. På samrådet erbjuder vi en kort presentation av projektet och visar sträckan i vår VR-modell*.

Vid samrådsmötet informerar vi bland annat om:

 • Förslag till Ostlänkens utformning
 • Förslagets miljökonsekvenser
 • Järnvägsplanens formella handläggning
 • Förslagets påverkan på allmänna och enskilda vägar
 • Arbete i vatten och annan vattenverksamhet (exempelvis omgrävning av vattendrag etcetera)
 • Ostlänkens VR-modell*.

* VR-modell – Digital simuleringsmodell av järnvägen och dess omgivning.

Du kan dessutom ta del av materialet på Norrköpings kommuns kontaktcenter, Rosen, under perioden 25 november 2019 till 5 januari 2020.

Här på webben kan du ta del av:

 • Beskrivning av planförslaget och dess konsekvenser sammanfattar järnvägens planerade utformning och förväntade miljöpåverkan
 • Miljökonsekvensbeskrivning för samråd beskriver Ostlänkens förväntade miljöpåverkan
 • PM Förslag till spårlinje - Samlad bedömning beskriver motiven till vald spårlinje och dess måluppfyllnad
 • Förslag på plankartor visar Ostlänkens preliminära markanspråk för järnvägsplanen, både permanent och tillfälligt under byggtiden. Kartorna visar förslag i plan samt profil
 • Förslag på illustrationskartor visar den tänkta anläggningen när den är klar. Kartorna visar förslag i plan samt profil
 • Bullerutbredningskartor visar Ostlänkens förväntade bullerpåverkan
 • Samrådsunderlag vattenverksamhet beskriver planerade vattenverksamheter på sträckan och dess miljöbedömning.

Samrådshandlingar för sträckan Stavsjö-Loddby finner du på vår dokumentsida under rubriken Aktuella handlingar Norrköping, Östergötlands län.