Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kardonbanans sträckning på Malmölandet med centrala Norrköping i bakgrunden.

Kardonbanan är en ny godsjärnväg som ansluter till Södra stambanan vid Åby ända in till Norrköpings hamn.

Ny godsjärnväg Kardonbanan

För att effektivisera hanteringen av gods och öka andelen gods på järnväg bygger vi just nu en godsjärnväg, Kardonbanan, som ansluter hamnen på Händelö med Södra Stambanan. I anslutning till Kardonbanan planeras även en ny godsbangård.

Kardonbanan är en ny, sju kilometer lång, godsjärnväg som ansluter till Södra stambanan vid Åby, norr om Norrköping, ända in till Norrköpings hamn. En byggnation som kommer att vara färdig för trafik i februari 2021.

Syftet med att bygga Kardonbanan är att effektivisera hanteringen av gods och öka andelen gods som fraktas på järnväg. Norrköpings kommun har under flera år arbetat med att utveckla Norrköpings godshantering, bland annat genom att finansiera framtagande av järnvägsplan för Kardonbanan från Åby till och på Händelö. Järnvägsplanen vann laga kraft år 2014. På Händelö finns i dag industrier, lagerverksamhet, containerhamn, anslutande vägar och industrispår. Området är i kommunens översiktsplan utpekat som framtida strategiskt utvecklingsområde för verksamhetsområden inom gods, logistik och industri.

Utbyggnaden av Kardonbanan har blivit aktuell eftersom Ostlänken kommer att skära av nuvarande anslutningar till industrispår så att dagens funktion inte kommer kunna upprätthållas. När Kardonbanan är färdig ersätts dagens funktion genom en ny elektrifierad anslutning från stambanan till industrispåren mot Norrköpings hamnområde. I anslutning till Kardonbanan planeras även en ny godsbangård

I samband med att den nya järnvägsanslutningen byggs ut bygger Norrköpings kommun om vägsystemet på Malmölandet. Förutom nya bilvägar byggs nya cykelvägar som gör det säkrare att cykla till och från arbetsplatserna på Händelö och Malmölandet. Läs mer om nya bil-, gång- och cykelvägar hos Norrköpings kommun genom att klicka här.