Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ny godsjärnväg Kardonbanan

Kardonbanan är en ny godsjärnväg som förbinder Södra stambanan med hamnen på Händelö och som bidrar till att effektivisera hanteringen av gods och öka andelen gods som fraktas på järnväg. I anslutning till Kardonbanan planeras även en ny godsbangård.

Kardonbanan är en ny, sju kilometer lång, godsjärnväg som ansluter till Södra stambanan vid Åby, norr om Norrköping, ända in till Norrköpings hamn. En byggnation som nu är färdig för trafik.

Syftet med att bygga Kardonbanan är att effektivisera hanteringen av gods och öka andelen gods som fraktas på järnväg. Ur ett nationellt perspektiv är Norrköping utpekad som en strategiskt viktigt knutpunkt för godshantering med byte mellan olika transportslag. Här finns både djuphamn, motorväg och stambana. 

Utbyggnaden av Kardonbanan har blivit aktuell eftersom Ostlänken kommer att skära av nuvarande anslutningar till industrispår till Norrköpings hamn på Händelö. Kardonbanan ersätter dagens funktion genom en ny elektrifierad anslutning. I anslutning till Kardonbanan planeras även en ny godsbangård

I samband med byggnationen av Kardonbanan har Norrköpings kommun byggt om och byggt ut vägar- gång och cykelvägar på Malmölandet. De nya vägarna gör det säkrare att cykla till och från arbetsplatserna på Händelö och Malmölandet. 

Arbeten pågår

Fortfarande pågår arbeten kopplade till Kardonbanan på Händelö och Malmölandet. Bland annat ska schaktmassor som lagrats på Malmölandet transporteras bort och naturområden ska återställas och nyplanteras.

Kardonbanan har två spåranslutningar till Norrköpings hamn. Den norra anslutningen är klar och användas just nu. I och med detta har byggnationen av den södra anslutningen kunnat påbörjas. Justeringar görs också på Norrköpings kommuns befintliga industrispår på Händelö för att godstågen ska kunna ta sig fram på ett säkrare och mer effektivt sätt. Under våren kommer även Oceangatan att byggas om där industrispåren korsar gatan.

Samtliga arbeten på Händelö beräknas vara klara till månadsskiftet maj/juni 2021.

Projektet drivs av Trafikverket tillsammans med Norrköpings kommun.