Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Ny godsbangård i Norrköping

När Ostlänken byggs genom Norrköping kommer nuvarande godsbangård påverkas så mycket att godsbangården behöver flytta till en annan plats.

Norrköpings godsbangård ligger centralt i Norrköping i anslutning till centralstationen. Ur ett nationellt perspektiv är Norrköping utpekad som en strategiskt viktigt knutpunkt för godshantering då hamn, motorväg och stambana utgör knutpunkt för byte av transportslag. Norrköpings godsbangård har bland annat en viktig funktion som anslutningsbangård till hamnen i Norrköping. När Ostlänken byggs genom Norrköping kommer nuvarande godsbangård påverkas så mycket att godsbangården behöver flytta till en annan plats.

Trafikverket och kommunens ambition är att flytta Norrköpings godsbangård till ett läge där Kardonbanan utgör anslutningen mot en ny bangård.

Trafikverket har påbörjat upprättande av järnvägsplan och systemhandling för den nya bangården. En miljökonsekvensbeskrivning kommer att upprättas då länsstyrelsen tagit beslut om att projektet har betydande miljöpåverkan.

Planläggning och återkoppling på synpunkter

I planläggningsbeskrivningen finns kortfattad information om hur respektive delsträcka kommer att planläggas, vilka beslut som kommer att fattas och när du kan påverka. I samrådsredogörelsen svarar vi på de synpunkter vi fått in.

Järnvägsplanen för Ny godsbangård i Norrköping

Planläggningsbeskrivning Ny_godsbangård i Norrköping (pdf-fil, 193 kB)

Samrådsredogörelse Ny godsbangård i Norrköping 2018-06-08 (pdf-fil, 541 kB)