Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bilden visar en godsbangård med vagnar.

Ny godsbangård i Norrköping

När Ostlänken byggs genom Norrköping kommer nuvarande godsbangård påverkas så mycket att godsbangården behöver flytta till en annan plats.

Norrköpings godsbangård ligger centralt i Norrköping i anslutning till centralstationen. Ur ett nationellt perspektiv är Norrköping utpekad som en strategiskt viktigt knutpunkt för godshantering då hamn, motorväg och stambana utgör knutpunkt för byte av transportslag. Norrköpings godsbangård har bland annat en viktig funktion som anslutningsbangård till hamnen i Norrköping. När Ostlänken byggs genom Norrköping kommer nuvarande godsbangård påverkas så mycket att godsbangården behöver flytta till en annan plats.

Trafikverket och kommunens ambition är att flytta Norrköpings godsbangård till ett läge där Kardonbanan utgör anslutningen mot en ny bangård.

Vad händer just nu?

Länsstyrelsen har yttrat sig över järnvägsplanen och tillstyrkt den. Järnvägsplanen har nu skickats in till Trafikverkets avdelning Planprövning för fastställelse. 

Om planen inte överklagas räknar vi med att den vinner laga kraft under hösten 2020. Förutsatt att vi har alla tillstånd på plats planerar vi att börja bygga godsbangården år 2022.