Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Godsbangård med vagnar i kvällsljus.

Ny godsbangård i Norrköping

Inför byggandet av Ostlänken genom Norrköping kommer vi att flytta godsbangården till Malmölandet, i anslutning till Kardonbanan. På så sätt förbättrar vi möjligheterna för gröna och smidiga godstransporter, och Norrköpings stadsutveckling.

Norrköpings nuvarande godsbangård ligger centralt i staden, nära centralstationen. Inför byggandet av Ostlänken genom Norrköping kommer vi att flytta godsbangården till Malmölandet, i anslutning till Kardonbanan. Genom att bygga en ny, modern godsbangård möjliggör vi framtida stadsutveckling i centrala Norrköping.

karta_mini.jpg

Klicka på bilden för att se hela kartan.

Hållbara godstransporter

När vi flyttar godsbangården förbättrar vi kapaciteten för godstrafiken på järnvägen. Godsbangården har idag plats för 630 meter långa tåg, medan den nya godsbangården dimensioneras för tåg som är 750 meter långa. När godsbangården kan ta emot tyngre, längre och fler tåg innebär det att mer last får plats på varje transport, vilket bidrar till både ökad effektivitet och minskat fossilberoende.

Godsbangårdens nya placering utgår från att Norrköping ska vara en central knutpunkt för transporter med båt, tåg och lastbil. Omlastning mellan de olika transportslagen ska fungera på ett effektivt sätt, med en effektiv koppling till de övergripande transportstråken. När mer gods kan gå på järnväg och till sjöss kan vägnätet avlastas, vilket bidrar till att minska utsläppen från transportsektorn.

Sverige har högt satta klimatmål för transportsektorn. Ett mål är att utsläppen ska minska med minst 70 procent jämfört med 2010 års nivå. Trafikverket arbetar därför för långsiktigt effektiva och hållbara godstransporter.

Genom att flytta godsbangården avlastar vi Norrköpings innerstad från buller och risker med farligt gods på järnväg. En avlastning av innerstaden från godstrafik underlättar också Norrköpings ambitioner för stadsutveckling och ökat bostadsbyggande.

webbsida_infografik.jpg

Nyttan för Norrköping

Många företag har placerat sina verksamheter i Norrköpingsregionen utifrån möjligheterna till effektiva transporter. Därför har även Norrköpings hamn stor betydelse för det lokala och regionala näringslivet, och för stadens och regionens roll och utveckling som logistikcentrum. I Norrköpings kommuns senaste översiktsplan har området kring den nya godsbangården pekats ut för etableringar av industrier för företag som kräver stora ytor och minst två av trafikslagen sjöfart, järnväg och väg.

För att Norrköping ska kunna utvecklas vidare som ett av Sveriges starkare logistiklägen är det viktigt att öka kapaciteten för godstrafiken på järnvägen. Norrköping är utpekat som knutpunkt i Trafikverkets nationella transportplan, och godstrafiken hit beräknas öka i framtiden. Staden har ett fördelaktigt läge med närhet till stora produktions- och konsumtionsområden och ett strategiskt läge i den växande Östersjöregionen.

webbsida_3.jpg

Så får Ostlänken plats i Norrköping

Genom att flytta godsbangården frigör vi yta i centrala Norrköping, både för stadsutveckling och för kommande byggande av Ostlänken, den första delen av Sveriges nya stambanor. Vi planerar för att den nya stambanan ska gå igenom området i Norrköping där godsbangården tidigare låg, och skära av industrispåren (Händelöspåret, Norra hamnspåret och Södra hamnspåret) för att sedan gå ut till Händelö och den nya kombiterminalen i Norrköpings hamn.

Vad händer just nu?

Vi planerar att börja bygga den nya godsbangården före årsskiftet 2021/2022. 

webbsida_1.jpg