Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Godsbangård med vagnar i kvällsljus.

Ny godsbangård i Norrköping

När Ostlänken byggs genom Norrköping kommer nuvarande godsbangård påverkas så mycket att godsbangården behöver flytta till en annan plats.

Norrköpings godsbangård ligger centralt i Norrköping i anslutning till centralstationen. Ur ett nationellt perspektiv är Norrköping utpekad som en strategiskt viktig knutpunkt för godshantering. Där finns hamn, motorväg och stambana som är led i bytet av transportslagen.

När Ostlänken byggs genom Norrköping kommer den nuvarande bangården att påverkas så mycket att den behöver flytta till en annan plats. Genom att bygga en ny, modern godsbangård på Malmölandet, i anslutning till Kardonbanan, möjliggörs framtida stadsutveckling i centrala Norrköping.

Vad händer just nu?

Järnvägsplanen för ny godsbangård i Norrköping har vunnit laga kraft. Det betyder att Trafikverket kan skicka ut förfrågningsunderlag för att handla upp en entreprenör för byggnation.

Vi planerar att börja bygga godsbangården i november 2021.