Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Godsbangård med vagnar i kvällsljus.

Ny godsbangård i Norrköping

När Ostlänken byggs genom Norrköping kommer nuvarande godsbangård påverkas så mycket att godsbangården behöver flytta till en annan plats.

Norrköpings godsbangård ligger centralt i Norrköping i anslutning till centralstationen. Ur ett nationellt perspektiv är Norrköping utpekad som en strategiskt viktigt knutpunkt för godshantering då hamn, motorväg och stambana utgör knutpunkt för byte av transportslag. När Ostlänken byggs genom Norrköping kommer den nuvarande bangården att påverkas så mycket att den behöver flytta till en annan plats. Genom att flytta godsbangården till Malmölandet, i anslutning till Kardonbanan, samlas godshanteringen på en plats och möjliggör framtida stadsutveckling i centrala Norrköping.

Vad händer just nu?

Trafikverket har beslutat att fastställa järnvägsplanen för Norrköpings nya godsbangård. Beslutet är för närvarande överklagat.

När järnvägsplanen vinner laga kraft kan vi börja upphandla entreprenör för byggnationen. Vi planerar att börja bygga godsbangården år 2022.

Fastställelsebeslut Norrköpings godsbangård (pdf, 6 MB)

Du hittar samtliga fastställelsehandlingar på sidan Dokument under Aktuella handlingar Norrköping: Järnvägsplan.