Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Nyköpingsområdet

Ostlänken inom Nyköpings kommun sträcker sig från Sillekrog till Stavsjö och består av fyra järnvägsplaner: Sillekrog-Sjösa, Sjösa-Skavsta, Skavsta-Stavsjö samt Nyköpings resecentrum. En femte järnvägsplan planeras för bibana Skavsta.

I Nyköping planeras ett modernt resecentrum i närheten av den nuvarande järnvägsstationen. Planeringen av resecentrum och stationens utformning och placering är ett samarbete mellan Trafikverket och Nyköpings kommun. Kommunen hanterar frågorna kring resecentrum i sin detaljplan och Trafikverket har tagit fram en järnvägsplan som hanterar frågorna kring spåren och perrongerna. Järnvägsplanen ställs nu ut för granskning.

Godkänd MKB för Nyköpings resecentrum

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för Ostlänken delen Nyköpings resecentrum godkändes av Länsstyrelsen i Södermanlands län den 3 december 2019. Beslutet är viktigt eftersom Trafikverket nu har möjlighet att ställa ut järnvägsplan för granskning. Granskningen påbörjas den 11 december och pågår till den 20 januari 2020. När granskningen har genomförts kan järnvägsplanen skickas in för fastställelse.

Järnvägsplanen med tillhörande Miljökonsekvensbeskrivning hittar du på vår dokumentsida under Aktuella handlingar Nyköping Södermanlands län.

Du kan lämna synpunkter via vårt webbformulär eller via epost investeringsprojekt@trafikverket.se eller via brev till Trafikverket, Ärendemottagningen, Region Öst, Box 810, 781 28 Borlänge senast den 20 januari 2020. Ange diarienummer TRV 2014/19364.

annons_poit_sn_20191209_300.jpg

Generellt om Ostlänken genom Nyköpings kommun

Ostlänken genom Nyköpings kommun utgörs av en 65 km lång ny stambana och en 21 km lång bibana. Från den nya stambanan anläggs en bibana som ansluter till den befintliga järnvägen genom Nyköpings tätort. I Nyköping kompletteras den befintliga stationen med nya perronger och nya entrébyggnader. Nyköpings kommun ansvarar för byggnationen av resecentrum. Arbetet med järnvägsplanerna för Nyköpingssträckan beräknas pågå fram till 2022. Under denna period kommer vi att ha flera samråd med berörda.

Det ska bli enklare att byta mellan tåg, buss, cykel och bil

När arbetet med resecentret är klart ska det vara enklare för dig som bor och uppehåller dig i Nyköping att byta mellan tåg, buss, cykel och bil. Resecentret är en viktig del i planeringen av höghastighetsjärnvägen Ostlänken. Ostlänken bidrar till att ge människor större möjlighet att bo, arbeta och studera där de vill - och att resa grönt.

 

Nyköpings resecentrum entrébyggnad

Järnvägsplanen för Nyköpings resecentrum

Planläggningsbeskrivning Nyköpings resecentrum (pdf, 39 kB)
Samrådsredogörelse Nyköpings resecentrum (pdf, 646 kB)

Järnvägsplanen för Bibana Nyköping

Planläggningsbeskrivning Bibana Nyköping (pdf, 266 KB)

Järnvägsplanen för Sillekrog-Sjösa

Planläggningsbeskrivning Sillekrog-Sjösa (pdf, 259 kB)
Samrådsredogörelse Sillekrog –Sjösa

Järnvägsplanen för Sjösa–Skavsta

Planläggningsbeskrivning Sjösa-Skavsta (pdf, 263 kB)
Samrådsredogörelse Sjösa -Skavsta

Järnvägsplanen för Skavsta –Stavsjö

Planläggningsbeskrivning Skavsta–Stavsjö (pdf, 260 kB)
Samrådsredogörelse Skavsta–Stavsjö

skavsta-stavsjo750x230.jpg