Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Nyköpingsområdet

Ostlänken inom Nyköpings kommun sträcker sig från Sillekrog i norr till Stavsjö i söder. Här planerar vi att bygga ny stambana, en bibana in till Nyköpings tätort och nya resecentrum i Nyköping och Skavsta.

Nu planerar vi för hur järnvägsanläggningen ska utformas inom Nyköpings kommun. Här kan du läsa mer om respektive del av den planerade anläggningen.

Ny stambana mellan Sillekrog och Stavsjö

Vi har i uppdrag att bygga en ny stambana genom Nyköpings kommun. Den nya stambanan är en cirka 65 kilometer lång dubbelspårig järnväg för fjärr- och regionaltåg. Fler spår ger möjlighet till kortare restider, ökad kapacitet och ökad punktlighet. När de snabba persontågen flyttas hit blir det mer plats för godståg och regional persontrafik på Södra- och Västra stambanan.

Bibana in till Nyköpings tätort

Vi planerar att bygga en bibana som kopplar ihop Nyköpings resecentrum och Skavsta resecentrum med den nya stambanan. Bibanan är cirka 10 kilometer lång och trafikeras av snabba regionaltåg.
 
Bibanan viker av från den nya stambanan vid Sjösa i norr och ansluter till befintlig järnväg vid Stenkulla där den fortsätter genom Nyköpings tätort. Söder om Nyköpings tätort går bibanan i ny sträckning mot Skavsta. Vid Skavsta går bibanan först parallellt med nya stambanan en sträcka för att sedan, söder om Skavsta, ansluta till nya stambanan.

Nyköpings resecentrum

Nyköpings resecentrum blir ett modernt resecentrum med ökad kapacitet för framtidens tågtrafik. På det nya resecentrumet blir det enkelt att byta mellan tåg, buss, cykel och bil för att du ska kunna resa tryggt och smidigt. Vi planerar resecentrumets utformning och läge i samverkan med Nyköpings kommun.

Arbetet med planeringen för Nyköpings resecentrum har kommit längst och när vi börjar bygga det tar vi första steget i genomförandet av Ostlänken.

Skavsta resecentrum

Vi planerar för ett nytt resecentrum vid Stockholm Skavsta flygplats, intill den nya stambanan och bibanan. Skavsta resecentrum blir en ny bytespunkt för dig som reser med buss, tåg och flyg.

Planeringen av resecentrumet sker i samverkan med Nyköpings kommun och Stockholm Skavsta flygplats AB. I arbetet med järnvägsplan Sjösta-Skavsta, där Skavsta resecentrum ingår, undersöker vi olika lösningar för smidig transportering mellan resecentrumet och flygplatsen.

Resecentrumet får plattform på bibanan som utformas så att det går att vända och ställa upp tåg. Då blir det möjligt att köra två till tre tåg i timmen åt varje håll på bibanan, samtidigt som det kan gå fem till sex tåg i timmen på den nya stambanan.