Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Strömmande vatten med bebyggelse i bakgrunden

Nyköpingsområdet

Ostlänken inom Nyköpings kommun sträcker sig från Sillekrog till Stavsjö och består av fyra järnvägsplaner: Sillekrog-Sjösa, Sjösa-Skavsta, Skavsta-Stavsjö samt Nyköpings resecentrum. En femte järnvägsplan planeras för bibana Skavsta.

Från höghastighetsjärnvägen anläggs en bibana som ansluter till den befintliga järnvägen genom Nyköpings tätort. I Nyköping ersätts den befintliga stationen med ett nytt resecentrum närmare Brunnsgatan. Sträckan består av cirka 65 km höghastighetsjärnväg och 21 km konventionell järnväg. Arbetet med järnvägsplanerna för Nyköping beräknas pågå under 2016-2020. Under denna period kommer vi att ha flera samråd med berörda.
 

Det ska bli enklare att byta mellan tåg, buss, cykel och bil

När arbetet med resecentret är klart ska det vara enklare för dig som bor och uppehåller dig i Nyköping att byta mellan tåg, buss, cykel och bil. Resecentret är en viktig del i planeringen av höghastighetsjärnvägen Ostlänken. Ostlänken bidrar till att ge människor större möjlighet att bo, arbeta och studera där de vill - och att resa grönt.
 

Regeringensbeslut om tillåtlighet

Regeringen har beslutat att låta bygga den 16 mil långa nya höghastighetsjärnvägen mellan Järna och Linköping. I beslutet har Trafikverket också fått klartecken för en ny anslutande korridor väster om Nyköpings centrum, som heter bibana Skavsta. Du kan läsa mer om regeringens beslut om tillåtlighet.

Dina åsikter är viktiga för oss

När vi arbetat fram ett planförslag för de olika järnvägssträckorna bjuder vi in allmänheten, närboende, myndigheter, näringsliv och övriga organisationer till samråd. Dina åsikter är viktiga för oss och de synpunkter vi får in arbetar vi vidare med.

Planläggning och återkoppling på synpunkter

I planläggningsbeskrivningen finns kortfattad information om hur respektive delsträcka kommer att planläggas, vilka beslut som kommer att fattas och när du kan påverka. I samrådsredogörelsen svarar vi på de synpunkter vi fått in.

Nyköpings resecentrum entrébyggnad

Järnvägsplanen för Nyköpings resecentrum

Planläggningsbeskrivning Nyköpings resecentrum (pdf, 39 kB)
Samrådsredogörelse Nyköpings resecentrum (pdf, 646 kB)

Järnvägsplanen för Bibana Nyköping

Planläggningsbeskrivning Bibana Nyköping (pdf, 266 KB)

Järnvägsplanen för Sillekrog-Sjösa

Planläggningsbeskrivning Sillekrog-Sjösa (pdf, 259 kB)
Samrådsredogörelse Sillekrog –Sjösa

Järnvägsplanen för Sjösa–Skavsta

Planläggningsbeskrivning Sjösa-Skavsta (pdf, 263 kB)
Samrådsredogörelse Sjösa -Skavsta

Järnvägsplanen för Skavsta –Stavsjö

Planläggningsbeskrivning Skavsta–Stavsjö (pdf, 260 kB)
Samrådsredogörelse Skavsta–Stavsjö

skavsta-stavsjo750x230.jpg