Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Nyköpingsområdet

Ostlänken inom Nyköpings kommun sträcker sig från Sillekrog i norr till Stavsjö i söder. Här planerar vi att bygga ny stambana, en bibana in till Nyköpings tätort och nya resecentrum i Nyköping och Skavsta.

Vi planerar för hur järnvägsanläggningen ska se ut inom Nyköpings kommun. Här kan du läsa mer om respektive del av den planerade anläggningen. Längre ned på sidan finns mer information om vår planprocess och preliminära tidsplaner för samråd och granskning.

Ny stambana mellan Sillekrog och Stavsjö

Vi har i uppdrag att bygga en ny stambana genom Nyköpings kommun. Den nya stambanan är en cirka 65 kilometer lång dubbelspårig järnväg för fjärr- och regionaltåg. Fler spår ger möjlighet till kortare restider, ökad kapacitet och ökad punktlighet. När de snabba persontågen flyttas hit blir det mer plats för godståg och regional persontrafik på Södra och Västra stambanan.

Sträckan mellan Sillekrog och Stavsjö är indelad i tre järnvägsplaner: Sillekrog-Sjösa, Sjösa-Skavsta och Skavsta-Stavsjö. I järnvägsplanen för sträckan Sjösa-Skavsta ingår också bibanans anslutning till den nya stambanan och Skavsta resecentrum.

Bibana in till Nyköpings tätort

Vi planerar att bygga en bibana som kopplar ihop Nyköpings resecentrum och Skavsta resecentrum med den nya stambanan. Bibanan är cirka 10 kilometer lång och trafikeras av snabba regionaltåg.
 
Bibanan viker av från den nya stambanan vid Sjösa i norr och ansluter till befintlig järnväg vid Stenkulla där den fortsätter genom Nyköpings tätort. Söder om Nyköpings tätort går bibanan i ny sträckning mot Skavsta. Vid Skavsta går bibanan först parallellt med nya stambanan en sträcka för att sedan, söder om Skavsta, ansluta till nya stambanan.
 

Nyköpings resecentrum

Vi planerar att bygga ett modernt resecentrum i närheten av den nuvarande järnvägsstationen i Nyköping, något närmare Brunnsgatan. När resecentrumet är klart blir det enklare för dig som reser till och från Nyköping att byta mellan tåg, buss, cykel och bil.

Vi planerar resecentrumets utformning och läge i samverkan med Nyköpings kommun. Kommunen hanterar frågorna kring resecentrum i sin detaljplan och Trafikverket har tagit fram en järnvägsplan som bland annat beskriver spåren och perrongerna.

Järnvägsplanen för Nyköpings resecentrum har varit ute för granskning. Vi planerar för byggstart 2022-2023, förutsatt att vi har tillstånd på plats och kan börja bygga.

Nyköpings resecentrum entrébyggnad

Skavsta resecentrum

Vi planerar för ett nytt resecentrum vid Stockholm Skavsta flygplats, intill den nya stambanan och bibanan. Skavsta resecentrum blir en ny bytespunkt för dig som reser med buss, tåg och flyg.

Planeringen av resecentrumet sker i samverkan med Nyköpings kommun och Stockholm Skavsta flygplats AB. I arbetet med järnvägsplan Sjösta-Skavsta, där Skavsta resecentrum ingår, undersöker vi olika lösningar för smidig transportering mellan resecentrumet och flygplatsen.

Resecentrumet får plattform på bibanan som utformas så att det går att vända och ställa upp tåg. Då blir det möjligt att köra två till tre tåg i timmen åt varje håll på bibanan, samtidigt som det kan gå fem till sex tåg i timmen på den nya stambanan.

skavsta-stavsjo750x230.jpg