Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En glad kvinna på en perrong.

Nyköpings resecentrum

Nyköpings resecentrum blir ett modernt resecentrum med ökad kapacitet för framtidens tågtrafik. Här blir det enkelt att byta mellan tåg, buss, cykel och bil för att du ska kunna resa tryggt och smidigt. Byggstart är planerad till 2023.

Planerna för Nyköpings resecentrum

Tillgängliga entrébyggnader, fler plattformar och säkrare passager under spåren ska bidra till ökad kapacitet. Vi planerar för två nya entrébyggnader med hiss och rulltrappa som ansluter till nya gångförbindelser. Det blir fler och längre plattformar som möjliggör att fler tåg kan gå. Vi planerar också för nya järnvägsbroar som gör det tryggare att ta sig under järnvägen.

Den preliminära byggstarten är 2023, förutsatt att vi har tillstånd på plats. Byggstarten avser de stora arbetena som kräver lagakraftvunnen detaljplan och järnvägsplan. I nuläget beräknar vi att byggtiden är cirka 3-5 år, beroende på om alla delar kan byggas parallellt och samtidigt.

Vi planerar resecentrumets utformning och läge i samverkan med Nyköpings kommun. Trafikverket har tagit fram en järnvägsplan och kommunen hanterar frågorna kring resecentrum i sin detaljplan. Vissa delar bygger vi, vissa delar bygger Nyköpings kommun.

Bilden visar en bullerskyddskärm i anslutning till spåren, som ska skydda omgivningen från buller.
Skiss från vårt gestaltningsprogram över hur nya resecentrum kan se ut. Förslag på utformning av bullerskyddskärmar, vyn är norrifrån. 
Bilden visar en plattform med plattformstak och en entré till plattformen.
Exempel från vårt gestalningsprogram på utformning av plattformstak och uppgång från centrala passagen. 

 

Bilden visar en plattform med plattformstak, trappa och hiss samt en väntkur med tak lite längre bort på plattformen.
Exempel på utformning av plattformstak och uppgång från västra passagen från vårt gestaltningsprogram.