Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En glad kvinna på en perrong.

Nyköpings resecentrum

Nyköpings resecentrum blir ett modernt resecentrum med ökad kapacitet för framtidens tågtrafik. Här blir det enkelt att byta mellan tåg, buss, cykel och bil för att du ska kunna resa tryggt och smidigt. Byggstart är planerad till 2023.

Trafikverket och Nyköpings kommun bjuder in till samråd om vattenverksamhet

För att kunna bygga vissa delar av resecentrum behöver grundvatten ledas bort under byggskedet. Det gäller Trafikverkets arbeten med Västra- och Centrala passagen samt järnvägsbroar och Nyköpings kommuns ombyggnation av Brunnsgatan och ledningsarbeten. Grundvattenbortledningen är en tillståndspliktig vattenverksamhet som prövas av mark- och miljödomstolen.

Samrådet är gemensamt för Trafikverkets och kommunens anläggningsdelar, men ligger till grund för tre olika ansökningar. Trafikverket planerar att söka tillstånd för grundvattenbortledning och infiltration i samband med byggandet av Västra- och Centrala passagen samt järnvägsbroar. Nyköpings kommun planerar att söka tillstånd för ledningsomläggning i en ansökan och ombyggnation av Brunnsgatan i en ansökan.

Ta del av samrådsunderlaget

Länk till samrådsunderlaget:

Samrådsunderlaget finns också tillgänglig på Nyköpings kommuns webbplats (länk öppnas i nytt fönster) och i receptionen på Nyköpings stadshus, Stora torget i Nyköping.

Lämna synpunkter

Hör av dig till oss med vad du tycker. Samtliga synpunkter skickas till Trafikverket och du har möjlighet att lämna synpunkter till oss på flera sätt:

Planerna för Nyköpings resecentrum

Tillgängliga entrébyggnader, fler plattformar och säkrare passager under spåren ska bidra till ökad kapacitet. Vi planerar för två nya entrébyggnader med hiss och rulltrappa som ansluter till nya gångförbindelser. Det blir fler och längre plattformar som möjliggör att fler tåg kan gå. Vi planerar också för nya järnvägsbroar som gör det tryggare att ta sig under järnvägen.

Den preliminära byggstarten är 2023, förutsatt att vi har tillstånd på plats. Byggstarten avser de stora arbetena som kräver lagakraftvunnen detaljplan och järnvägsplan. I nuläget beräknar vi att byggtiden är cirka 3-5 år, beroende på om alla delar kan byggas parallellt och samtidigt.

Vi planerar resecentrumets utformning och läge i samverkan med Nyköpings kommun. Trafikverket har tagit fram en järnvägsplan och kommunen hanterar frågorna kring resecentrum i sin detaljplan. Vissa delar bygger vi, vissa delar bygger Nyköpings kommun.

Bilden visar en bullerskyddskärm i anslutning till spåren, som ska skydda omgivningen från buller.
Skiss från vårt gestaltningsprogram över hur nya resecentrum kan se ut. Förslag på utformning av bullerskyddskärmar, vyn är norrifrån. 
Bilden visar en plattform med plattformstak och en entré till plattformen.
Exempel från vårt gestalningsprogram på utformning av plattformstak och uppgång från centrala passagen. 

 

Bilden visar en plattform med plattformstak, trappa och hiss samt en väntkur med tak lite längre bort på plattformen.
Exempel på utformning av plattformstak och uppgång från västra passagen från vårt gestaltningsprogram.