Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Samråd Bibana Nyköping

Den 3 december 2021–20 januari 2022 bjuder vi in till samråd om sträckan Bibana Nyköping. På denna sida hittar du all information om samrådet.

5 ta till sig info.png

Samrådsguide – hur du kan ta del av vårt material

Korta fakta

Bibanan i Nyköpingsområdet

  • Bibanan blir en förgrening för att nå tätorten via Nyköpings resecentrum samt Skavsta resecentrum. På så sätt förbinds dessa delar med stambanan.
  • På bibanan förväntas tågen köra lika fort som de gör idag i centrala Nyköping och upp till 160 kilometer i timmen utanför de tätbebyggda delarna.

Sträckan Bibana Nyköping - en del av bibanan

  • Sträckan Bibana Nyköping är cirka 8 kilometer lång och uppdelad i en östlig och västlig del. Mellan dessa delar ligger den angränsande sträckan Nyköpings resecentrum.
  • Den östra delen av sträckan Bibana Nyköping startar strax efter väg 800, där den tar vid efter angränsande sträcka Sjösa-Skavsta. Vid Nyköpingsån tar den angränsande sträckan Nyköpings resecentrum vid. Den västra delen startar vid Minninge där den förgrenas från befintlig järnväg och fortsätter upp mot Skavsta. Angränsande sträcka Sjösa-Skavsta tar vid strax norr om Tå.
  • Genom Nyköpings tätort förändras inte det befintliga spårets läge, men här planeras bullerskyddsskärmar för att minska ljudet från järnvägen.
  • Vid Ekensberg planeras en gång- och cykelpassage och en viltpassage, även kallad ekodukt, för att människor och djur ska kunna korsa järnvägen till friluftsområdet på ett tryggt sätt.