Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Samråd Sillekrog-Sjösa

Tack för synpunkterna!

Under perioden 27 april - 1 juni 2021 har vi haft ett samråd för delsträckan Sillekrog-Sjösa, den norra delsträckan inom Nyköpings kommun. Vi har presenterat förslag för hur järnvägen ska utformas i plan och profil, vilken mark som behövs tillfälligt och permanent, järnvägens miljökonsekvenser samt planerad vattenverksamhet.

Vi tackar för alla synpunkter som kommit in under samrådsperioden. Synpunkterna är viktiga för att vi ska få kunskap om förhållanden att ta hänsyn till i vårt fortsatta arbete med Ostlänken. Alla inkomna synpunkter har diarieförts på ärendenumret för järnvägsplan (TRV 2014/72086) respektive vattenverksamhet (TRV 2021/12130).