Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Animerad bild av tåg på järnvägsbro över vatten.

Södertälje/Trosaområdet

Ostlänken inom Södertälje och Trosa kommun sträcker sig från Gerstaberg i norr till Sillekrog i söder. Här planerar vi att bygga ny stambana som i vissa fall går i tunnel eller på bro och ett nytt resecentrum i Vagnhärad.

Ostlänken är uppdelad i flera järnvägsplaner. Sträckorna Gerstaberg-Långsjön genom Södertälje kommun och Långsjön-Sillekrog genom Trosa kommun utgör två av dessa planer.

Samråd för järnvägsplanerna genom Södertälje- och Trosa kommun avslutades i november. Under våren beräknar vi publicera samrådsredogörelsen som svarar på de synpunkter som lämnats in under samrådet.

Gerstaberg-Långsjön

Sträckan mellan Gerstaberg och Långsjön är knappt 15 km lång och går genom ett kuperat landskap. På denna sträcka planeras inga stationer. Enligt Trafikverkets förslag placeras järnvägen nära E4, ett område som redan är påverkat av effekterna av befintlig infrastruktur. Stor vikt har lagts på att minimera intrång och negativa konsekvenser i skyddsvärda områden.

Långsjön-Sillekrog

Sträckan mellan Långsjön och Sillekrog är 13 km lång och går genom ett kuperat landskap. Detta bidrar till att den föreslagna spårlinjen till stor del förläggs i tunnel och på bro. På sträckan planeras ett resecentrum i Vagnhärad som byggs i samband med Ostlänken. Enligt förslaget placeras järnvägen i stora delar nära E4, ett område som redan är påverkat av effekterna av befintlig infrastruktur. Stor vikt har lagts på att minimera intrång och negativa konsekvenser i skyddsvärda områden.

Mer information om sträckorna Gerstaberg-Långsjön och Långsjön-Sillekrog finner du på vår dokumentsida under rubriken "Aktuella handlingar Södertälje-Trosa, Stockholms län och Södermanlands län".