Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Animerad bild av tåg på järnvägsbro över vatten.

Södertälje/Trosaområdet

Ostlänken inom Södertälje och Trosa kommun sträcker sig från Gerstaberg i norr till Sillekrog i söder. Här planerar vi att bygga ny stambana som delvis går i tunnel eller på bro. I orten Vagnhärad planerar vi att bygga ett nytt resecentrum.

Planerna för nya stambanan inom Södertälje och Trosa

Den cirka 28 kilometer långa sträckan mellan Gerstaberg och Sillekrog går genom ett kuperat område. I planeringen lägger vi stor vikt vid att minimera intrång och negativa konsekvenser i skyddsvärda områden. Till stor del planerar vi att anlägga järnvägen nära E4:an, ett område som redan är påverkat av befintlig infrastruktur.

Järnvägen genom Södertälje kommun

Sträckan mellan Gerstaberg och Långsjön är cirka 15 kilometer lång och vi planerar att stor del av järnvägen går på markspår. Vid kultur- och friluftsområdet Järnaslätten planerar vi att anlägga järnvägen på låg bank, strax över marknivå, för att minska inverkan på landskapet.

Järnvägen genom Trosa kommun

Sträckan mellan Långsjön och Sillekrog är cirka 13 kilometer lång och vi planerar att mer än hälften av järnvägen går i tunnel eller på bro. När vi anlägger järnvägen i tunnel eller på bro minskar vi påverkan på omgivande kultur- och naturmiljöer. Den längsta tunneln blir cirka fyra kilometer lång och passerar under Tullgarns naturområde. Den längsta bron blir cirka 1,7 kilometer och går över kulturmiljöområdet Trosaåns dalgång.

Nytt resecentrum i Vagnhärad

Tillsammans med Trosa kommun planerar vi för ett nytt resecentrum med tänkt placering i skogspartiet norr om kalkbrottet vid det nedlagda Fänsåkers kalkbruk och söder om E4:an. Vi planerar för tillgängliga plattformar med tak och en plattformsförbindelse så att du kan ta dig mellan plattformarna på ett säkert sätt. Trosa kommun arbetar med detaljplanen för resecentrumet vad gäller stationsbyggnad, bussterminal, bil- och cykelparkering och uppställningsplatser för bland annat taxi.