Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Animerad bild av tåg på järnvägsbro över vatten.

Södertälje/Trosaområdet

Ostlänken inom Södertälje och Trosa kommun sträcker sig från Gerstaberg i norr till Sillekrog i söder. Här planerar vi att bygga ny stambana som delvis går i tunnel eller på bro. I orten Vagnhärad planerar vi att bygga ett nytt resecentrum.

Nu utreder och samråder vi om hur järnvägen ska gå och hur anläggningen ska utformas inom Södertälje och Trosa kommun. Här kan du läsa mer om de olika delarna av den planerade anläggningen.

Planerna för nya stambanan inom Södertälje och Trosa

Den cirka 28 kilometer långa sträckan mellan Gerstaberg och Sillekrog går genom ett kuperat område. Vi lägger stor vikt på att minimera intrång och negativa konsekvenser i skyddsvärda områden. Till stor del planerar vi att anlägga järnvägen nära E4:an, ett område som redan är påverkat av befintlig infrastruktur.

Sträckan är uppdelad i två järnvägsplaner:

  • Gerstaberg-Långsjön, genom Södertälje kommun
  • Långsjön-Sillekrog, genom Trosa kommun (som inkluderar ett nytt resecentrum i Vagnhärad)

Sträckan Gerstaberg-Långsjön

Sträckan mellan Gerstaberg och Långsjön är cirka 15 kilometer lång. Vi planerar att stor del av sträckan går på markspår. Vid kultur- och friluftsområdet Järnaslätten planerar vi att anlägga järnvägen på låg bank, strax över marknivå, för att minska inverkan på landskapet.

Sträckan Långsjön-Sillekrog

Sträckan mellan Långsjön och Sillekrog är cirka 13 kilometer lång och vi planerar att mer än hälften av sträckan går i tunnel eller på bro. Den längsta tunneln blir cirka fyra kilometer lång och passerar under Tullgarns naturområde. Den längsta bron blir cirka 1,7 kilometer och går över kulturmiljöområdet Trosaåns dalgång. När vi anlägger järnvägen i tunnel eller på bro minskar vi påverkan på omgivande kultur- och naturmiljöer.

Vagnhärads resecentrum

Tillsammans med Trosa kommun planerar vi för att ett nytt resecentrum med tänkt placering i skogspartiet norr om de tre kalkbrotten och söder om E4:an. Vi planerar för tillgängliga plattformar med tak och en plattformsförbindelse så att du kan ta dig mellan plattformarna på ett säkert sätt. Trosa kommun arbetar med detaljplanen för resecentrumet vad gäller stationsbyggnad, bussterminal, bil- och cykelparkering och uppställningsplatser för bland annat taxi.