Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Animerad bild av tåg på järnvägsbro över vatten.

Södertälje/Trosaområdet

Ostlänken är den första delen i ett framtida järnvägsnät, som bland annat kommer binda samman orterna Vagnhärad, Nyköping, Norrköping och Linköping med Sveriges storstäder.

Ostlänken är uppdelad i flera järnvägsplaner. Sträckorna Gerstaberg-Långsjön genom Södertälje kommun och Långsjön-Sillekrog genom Trosa kommun utgör två av dessa planer.

Gerstaberg-Långsjön

Sträckan mellan Gerstaberg och Långsjön är knappt 15 km lång och går genom ett kuperat landskap. På denna sträcka planeras inga stationer. Enligt Trafikverkets förslag placeras järnvägen nära E4, ett område som redan är påverkat av effekterna av befintlig infrastruktur. Stor vikt har lagts på att minimera intrång och negativa konsekvenser i skyddsvärda områden.

I norra delen av sträckan viker Ostlänken av söderut från befintlig järnväg. Det ena spåret passerar över befintlig järnväg på en cirka 700 meter lång bro. Järnvägen går vidare söderut omväxlande på bank och skärning, fram till ett höjdparti öster om Järna som passeras i en cirka 1,3 km lång tunnel. Tunneln mynnar ut i höjd med trafikplats Järna, som därför behöver byggas om.

Ostlänken föreslås gå på en låg bank längs E4 över norra delen av Järnaslätten för att minimera påverkan i landskapet. Vid Saltå kvarn ersätts befintlig gång- och cykelbro av en ny, som korsar både järnvägen och E4. Vid höjdryggen mitt på Järnaslätten, planeras järnvägen korsa under E4 i en cirka 300 meter lång tunnel. E4 kommer här att behöva flyttas på en cirka 1,6 km lång sträcka.

Långsjön-Sillekrog

Sträckan mellan Långsjön och Sillekrog är 13 km lång och går genom ett kuperat landskap. Detta bidrar till att den föreslagna spårlinjen till stor del förläggs i tunnel och på bro. På sträckan planeras ett resecentrum i Vagnhärad som byggs i samband med Ostlänken. Enligt förslaget placeras järnvägen i stora delar nära E4, ett område som redan är påverkat av effekterna av befintlig infrastruktur. Stor vikt har lagts på att minimera intrång och negativa konsekvenser i skyddsvärda områden.

Sträckan börjar i norr vid Lindefältet, en lertäckt dalgång, som enligt förslaget passeras på bank som förstärks med tryckbankar på båda sidor. En tryckbank är en form av grundläggnings- och stabilitetsåtgärd som innebär att jord- eller bergmassor läggs intill järnvägens slänter.

Efter Lindefältet föreslås järnvägen gå in i en cirka 4 km lång tunnel som leder under E4, större delen av Södra Tullgarns Natura 2000-område och den befintliga järnvägen. Parallellt med tunneln byggs en permanent servicetunnel. Efter tunneln fortsätter järnvägen söderut på en cirka 130 meter lång bro över dalgångens mitt. Enligt förslaget går järnvägen på bank förbi trafikplats Vagnhärad för att sedan korsa E4 på en cirka 400 meter lång bro.

Mer information om sträckorna Gerstaberg-Långsjön och Långsjön-Sillekrog finner du på vår dokumentsida under rubriken "Aktuella handlingar Södertälje-Trosa, Stockholms län och Södermanlands län".