Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bilden här visar en runsten, en sjö med en brygga och ett litet rött torp.

Kultur-, natur- och boendemiljö

I projekt Ostlänken har vi delat in vårt miljöarbete i kultur-, natur- och boendemiljö.

Kulturmiljö

Landskapet längs sträckningen har ett rikt innehåll av varierade kulturmiljöer. Där finns höga vetenskapliga värden liksom bruks- och identitetsskapande värden. En del av Ostlänkens arbete är att samla in och förvalta kunskap om kulturmiljöer som görs bland annat genom arkeologiska utredningar och undersökningar. Ostlänken är troligtvis det största arkeologiska projektet i svensk historia. Genom arkeologin kan vi ta reda på var fornlämningar finns och var människor har verkat och bott i forna tider.

Naturmiljö

Ostlänken passerar genom ett rikt och varierande landskap. Här finns många värdefulla naturmiljöer som är viktiga för både biologisk mångfald och ekosystem av olika slag. Dessa miljöer ska vi värna och bevara. Genom att utforma anläggningen med medvetna och förebyggande skyddsåtgärder kan vi värna ekologiska samband och känsliga naturmiljöer.

Boendemiljö

Som boende nära den nya järnvägen kommer du att påverkas på olika sätt. Det handlar om ljud från järnvägstrafiken och en ny visuell miljö, men kan också handla om förändring av vägarna i ditt område.

Du kan också komma att påverkas under byggtiden genom olika typer av störningar från bygget och byggtrafiken.