Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kulturmiljö

Kulturmiljö är en av de mest betydande miljöaspekterna att hantera i Ostlänken. Längs Ostlänken finns ett rikt innehåll av varierade kulturmiljöer. Där finns höga vetenskapliga värden liksom bruks- och identitetsskapande värden.

Inom Ostlänken jobbar vi med att tydliggöra och tillvarata landskapets kulturmiljövärden. Det krävs för att få tillstånd att bygga järnväg på ställen där det finns fornlämningar.

Vårt arkeologiska arbete

En del av vårt arbete är att samla in och förvalta kunskap om kulturmiljöer. Det gör vi bland annat genom arkeologiska utredningar och undersökningar. Tack vare Ostlänken görs troligen den största arkeologiska utgrävningen i Sveriges historia – ett arbete som kräver ett stort antal arkeologer.

Genom arkeologin tar vi reda på var fornlämningar finns och var människor har verkat och bott i forna tider. Ostlänkens 16 mil långa sträcka går genom tre län – Stockholms, Södermanlands och Östergötlands län. Samtliga län har varit betydande platser för bland annat handel och bosättningar under sten-, järn- och bronsåldern och är det än idag.

Vi räknar med att hitta kulturmiljömässigt värdefulla föremål och betydelsefull information längs hela sträckan, mellan Järna och Linköping. Först ut är Norrköping i och med bygget av Kardonbanan, den nya godsjärnvägen som skapar utrymme för Ostlänken genom Norrköping.

Arbetet med utgrävningarna påbörjades 2015. Arkeologerna räknar med att vara klara med sitt arbete 2027 och rapporteringen är uppskattningsvis färdig 2029/30.