Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Kulturmiljö

Kulturmiljö är en av de mest betydande miljöaspekterna att hantera i Ostlänken. Landskapet längs sträckningen har ett rikt innehåll av varierade kulturmiljöer, såväl höga vetenskapliga värden som bruks- och identitetsskapande värden.

Inom Ostlänken jobbar vi med att tydliggöra och tillvarata landskapets kulturmiljövärden. En del av Ostlänkens arbete är att samla in och förvalta kunskap om kulturmiljöer som görs bland annat genom arkeologiska utredningar och undersökningar. Ostlänken är det största arkeologiska projektet i svensk historia. Genom arkeologin kan vi ta reda på vart fornlämningar finns och vart människor har verkat och bott i forna tider. Nedan kan du följa arbetet kring de arkeologiska undersökningar som pågår just nu.