Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kulturmiljö

Kulturmiljö är en av de mest betydande miljöaspekterna att hantera i Ostlänken. Landskapet längs sträckningen har ett rikt innehåll av varierade kulturmiljöer. Där finns höga vetenskapliga värden liksom bruks- och identitetsskapande värden.

Inom Ostlänken jobbar vi med att tydliggöra och tillvarata landskapets kulturmiljövärden. En del av Ostlänkens arbete är att samla in och förvalta kunskap om kulturmiljöer som görs bland annat genom arkeologiska utredningar och undersökningar. Ostlänken är det största arkeologiska projektet i svensk historia. Genom arkeologin kan vi ta reda på var fornlämningar finns och var människor har verkat och bott i forna tider. Nedan kan du följa arbetet kring de arkeologiska undersökningar som pågår just nu.

Från Järna ner till Linköping kommer vi att hitta fynd under tiden arbetet med Ostlänken fortskrider. Först ut har Norrköping varit i och med att godsjärnvägen Kardonbanan är en viktig förutsättning för länken.

Arbetet med utgrävningarna påbörjades redan 2015. Arkeologerna räknar med att vara klara med sitt arbete år 2025 och rapporteringen är förmodligen färdig 2027/28.

Ostlänkens 16 mil långa sträcka går genom tre län – Stockholms, Södermanlands och Östergötlands län. Alla tre har varit betydande platser för bland annat handel och bosättningar under sten-, järn- och bronsåldern och är det än idag. Det krävs tillstånd från länsstyrelsen för att bygga järnväg på ställen där det finns fornlämningar. Därför pågår omfattande arkeologiska undersökningar av marken innan vi kan bygga den nya järnvägen.

Fler fynd än vi räknat med

Under utredningsfasen har det dykt upp betydligt fler lämningar än vad vi trodde från början. Det har gjort att vårt arbete är mycket mer spännande än vad vi trodde från början. Enligt våra beräkningar skulle vi hitta bosättningar runt 20 procent av områdena. Med facit i hand kan vi se att vi har hittat bosättningar i nästan 50 procent av områdena. Det gör att vi kommer att behöva i princip varje tillgänglig arkeolog i Sverige för vårt fortsatta arbete. Inte nog med det, vi kan komma att behöva ta in utländska arkeologer om de vi har i Sverige inte räcker till.

I mitten av september 2018 gjordes en inledande undersökning av området runt Resebro norr om Norrköping. Redan då påträffades en yxa i järn som låg i en förhistorisk väg. Yxan är troligen från äldre järnåldern.

Utgrävningarna som görs längs med Ostlänkens tilltänkta sträckning bidrar till värdefull information om hur det såg ut på flera platser i Sverige under forntiden. I dagsläget arbetar vi med att ta fram olika strategier för hur vi ska få ett så bra resultat som möjligt.

Under den närmaste framtiden fortsätter vi att rapportera om de arkeologiska arbetet här på vår webb.