Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bilden här visar en runsten, en sjö med en brygga och ett litet rött torp.

Miljö och hållbarhet

I projektets alla faser är hållbarhet och miljöarbetet en viktig del. Vi har delat in vårt miljöarbete i kultur-, boende- och naturmiljö och hållbarhet i ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Kulturmiljö

När vi bygger Ostlänken görs den största arkeologiska utgrävningen i Sveriges historia. Bygget av Ostlänken ger oss möjlighet att ta del av vår historia! Dessa utgrävningar innebär att viktiga delar av vår kulturmiljö inventeras och kan lyftas upp i ljuset.

Boendemiljö

Som boende nära den nya järnvägen kommer du att påverkas under både bygg- och driftskede. Det kan handla om buller, förändrat landskap och framkomlighet. Vi arbetar för att minimera påverkan på omgivande boendemiljö.

Naturmiljö

Inom projektet arbetar vi förebyggande för att göra minsta möjliga skada på naturen när vi bygger. Vi genomför noggranna undersökningar av miljön i de områden vi planerar att bygga och inventerar naturmiljöer och djurliv för att säkerställa att bygget gör minsta möjliga inverkan på det ekologiska systemet.

 

Hållbarhet i tre delar

Hållbarhetsfrågorna går som en röd tråd genom vårt arbete och handlar om ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Ekologisk hållbarhet

Vi tänker långsiktigt och gör klimatsmarta och aktiva val när vi planerar Ostlänken. Vi arbetar till exempel aktivt med att minska koldioxidutsläppen. I vårt uppdrag ingår att respektera de naturvärden Ostlänken passerar genom att ta hänsyn till lokala förutsättningar och skapa optimerade lösningar.

Ekonomisk hållbarhet

Vi arbetar aktivt för att genomföra Ostlänken till en så låg kostnad som möjligt, utan att påverka våra mål inom ekologisk och social hållbarhet.

Social hållbarhet

Ny infrastruktur påverkar människor och samhället, till exempel boendemiljön, kulturmiljön och möjligheten till välbefinnande. I det arbetet är samråd en viktig del i vårt arbete. Samråd innebär att vi tar kontakt och lyssnar på närboendes, myndigheters, kommuners, intresseorganisationers och det lokala näringslivets synpunkter om den nya järnvägen. Dessa synpunkter är viktiga när vi ska utforma järnvägen, planera skyddsåtgärder, se över vilken mark vi eventuellt behöver ta i anspråk samt minimera miljöpåverkan och buller.

blobid2.jpg