Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vet du vad en ryssborr är?

Det är ett verktyg som hjälper oss att ta reda på hur våra stränder förändrats från inlandsisen till idag.

En verksamhet som inte avstannar under vintern är våra studier kring strandförskjutning. Efter att inlandsisen försvann så har landet höjt sig, med olika hastighet i olika delar av landet. I Ostlänkens sträckning så försvann isen för runt 12 000 år sedan. För att veta hur denna landhöjning har sett ut under historiens gång så pågår ett arbete med att försöka förfina den strandförskjutningskurva som finns idag, alltså var havet stod vid olika tidpunkter bakåt i tiden. Den nuvarande kurvan i sträckningen för Ostlänken bygger mycket på undersökningar som gjordes på 1960- och 70-talen.

Genom att borra i botten av sjöar och se hur de olika lagren ser ut kan man också datera när havet har övergått till sjö. Detta arbete görs på is med en så kallad ryssborr. Proverna skickas sedan vidare för analys som kan tidsbestämma vart strandlinjen gick under olika tidsepoker. Resultaten kommer att användas av arkeologer vid kommande undersökningar inom Projekt Ostlänken för att t.ex. tolka om en boplats låg strandnära eller inte men även för att kunna få en bild av hur landskapet såg ut under förhistorisk tid. Resultatet kommer också att levereras till SGU (Sveriges geologiska undersökning) så att både forskare och allmänhet får del av det. Arbetet med att mäta strandlinjer är ett samarbete mellan Trafikverket, Arkeologerna/ Statens historiska museer och Stockholms universitet.