Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Den övergivna byn sedan 1300-talet

Om Eggeby under Medeltiden

På gränsen mellan Norrköpings och Linköpings kommuner ligger byn Eggeby. Där bodde stormannen Staffan Stangenberg under 1300-talet. Genom Staffan nämns Eggeby bland de första gångerna i brev till Sveriges dåvarande kung Magnus Eriksson. Staffans dotter Kristina hade gått i kloster, vilket var vanligt i stormannafamiljer. För att bekosta dotterns underhåll skänkte han mark i Eggeby till Vadstena kloster.

I Jordaboken för år 1543 fanns en gård ägd av den skattebefriade adeln i Eggeby. Det fanns även tre gårdar som ägdes av Vadstena kloster. Dessa tre gårdar övergick till staten när Gustav Vasa tog över kyrkans ägor.

Eggeby kan ha varit bebodd sedan äldre järnåldern (500 f.Kr. – 375 e.Kr.) eller till och med redan från bronsåldern (1700 f.Kr. – 500 f.Kr). Det vet arkeologerna då gravfält har påträffats från de perioderna runt byn. Det som är spännande med Eggeby är att byns utveckling finns dokumenterad från 1300-talet fram till nutid. Under 1600-talet och fram till mitten av 1800-talet fanns sex gårdar i byn. Idag finns endast två gårdar kvar. 

Dokumentation

Trafikverket har dokumenterat Eggebys historia och den kvarvarande bebyggelsen som en del av Ostlänkens kulturmiljöarbete. En av de mest betydande miljöaspekterna för oss är att värna om kulturmiljön. Särskilt eftersom landskapet längs med Ostlänkens sträckning har ett rikt innehåll av varierande kulturmiljöer.