Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Händelö gård på historisk mark

Längs med Ostlänkens sträckning, nära Norrköping, finns gården Händelö. Gården har en gedigen historia med många ägare där Gustaf Nils Algernon Adolf Stjerneld, som var Gustav Vasas siste ättling, är en av dem.

Ingegerd Svantepolk Knutsson övertog gården 1322. Hon var dotter till en av 1300-talets rikaste män. Därefter hade gården många olika ägare som tillhörde adeln. Under andra hälften av 1800-talet ägdes gården av friherren Gustaf Nils Algernon Adolf Stjerneld. Det sägs att han var den siste manlige ättlingen i rakt nedstigande led till kung Gustav Vasa. Stjernelds änka grevinnan Jaquette Wilhelmina Gyldenstolpe sålde Händelö år 1874 till textilkungen Herman Wahren. Efter hans död behöll änkan Emelie egendomen fram till år 1901.

Arkeologiska fynd från olika tidsepoker

I arkeologiska utgrävningar i området kring Händelö gård har arkeologerna hittat fynd från slutet av vikingatiden och den tidiga medeltiden. Arkeologerna har hittat både hus och svartgodskeramik som härstammar från den tiden. I området fanns också keramik från 1500-talet.

Arkeologerna har också hittat en pipa som var tillverkad av kritpipsmakaren Steven Hendricksz de Jong, verksam i Gouda i Holland. Den tros vara från någon gång mellan 1686-1730-talet.


Händelö gård från 1900-talet och framåt

Den bebyggelse man idag kan se är från mitten av 1800-talet och början av 1900-talet. Året 1901 köpte Norrköpings stad gården. Under åren 1986 och 1999 var gården ett behandlingshem för drogmissbrukare. Händelö gårds framtid är oviss. Det har funnits förslag på att bedriva någon form av verksamhet och tidigare var det tal om ett miljötekniskt centrum. Nu ligger Händelö gård bredvid den framtida Kardonbanan, en sträcka för godståg. Kardonbanan är en förutsättning för Ostlänken.