Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Gravfältsundersökningen vid Bådstorp

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Gravfältet Bådstorp

Under sensommaren och hösten har en arkeologisk undersökning genomförts strax norr om Norrköping av ett gravfält från yngre järnåldern, i detta fall vendeltid till vikingatid (ca 600-1050 e.Kr.) med runt 150 gravar.

Mellersta delen av gravfältet undersöktes 1959 inför byggandet av E4:an och resterande delar, beläget på båda sidor om motorvägen, undersöks för den s.k. Kardonbanan, ett industrispår till Händelö och för den nya bron för stambanan över E4:an.

Badtorp2.png

Karta från 1650 med torpet, gränsen mot byn och marken runt torpet markerat.

Gravfältet har legat på en höjd vänd söderut mot Kvillingeslätten nära den gamla landsvägen från Kolmården och söderut ner mot nuvarande Norrköping. Vid undersökningen påträffades mycket fynd som exempelvis pärlor, smycken och spjutspetsar. Vissa pärlor har varit av materialet karneol som inte finns naturligt i Sverige utan måste ha importerats eller tagits hit från kontinenten liksom även de pärlor av bergkristall som påträffades.

Det här är det första av kanske upp mot 30 gravfält som ska undersökas för Ostlänkens räkning och kan ge mycket kunskap kring exempelvis sociala skillnader, kontakter med omvärlden, traditioner kring gravarnas utformning och genusfrågor.

På gravfältet påträffades också rester av ett torp, byggt uppe på en grav, som man inte kände till att det låg här. På 1600-talskartor finns ett torp med namnet Bådstorp i området och vid undersökningen kunde förutom grunden till huset även gränsen mot Kuddby, i form av en stenrad, och odlingsytor identifieras. När torpet anlades är svårt att veta i dagsläget innan eventuella naturvetenskapliga dateringar är klara, men det kan vara etablerat under medeltiden. Under vintern startar analysen av resultaten och som kommer att leda till en rapport och flera vetenskapliga artiklar. Exempel på naturvetenskapliga analyser som ska genomföras är en osteologisk analys, d.v.s.  en analys av benen. Detta för att bestämma kön, ålder och eventuell sjukliga förändringar av de gravlagda. En strontiumanalys genomförs (strontium är en isotop som bildas via ett radioaktivt sönderfall) för att visa på om de gravlagda kommer från någon annan geografisk plats än området runt Norrköping. En lipidanalys (lipid är ett samlingsnamn på en grupp fetter eller fettliknande ämnen) av keramik genomförs för att se vilken typ av mat som keramiken innehållit och en s.k. ICP-analys genomförs för att se om den keramik som finns i gravarna är tillverkat lokalt eller om den kommer långväga från, exempelvis Baltikum eller södra östersjöområdet.