Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Prov från s.k. ryssborr taget på Lövstadsjön söder om Norrköping

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Strandförskjutningsstudier

Efter att inlandsisen försvann så har landet höjt sig, med olika hastighet i olika delar av landet. I Ostlänkens sträckning så försvann isen för runt 12 000 år sedan.

För att veta hur denna landhöjning har sett ut under historiens gång så pågår ett arbete med att försöka förfina den strandförskjutningskurva som finns idag, alltså var havet stod vid olika tidpunkter bakåt i tiden. Den nuvarande kurvan i sträckningen för Ostlänken bygger mycket på undersökningar som gjordes på 1960- och 70-talen och i dessa kan det finnas flera felkällor.

Genom att borra i botten av sjöar och se hur de olika lagren ser ut kan man också datera när havet har övergått till sjö. Detta arbete görs på is med en så kallad ryssborr. Proverna skickas sedan vidare för analys som kan tidsbestämma vart strandlinjen gick under olika tidsepoker. Resultaten kommer att användas av arkeologer vid kommande undersökningar inom Ostlänken för att t.ex. tolka om en boplats låg strandnära eller inte men även för att kunna få en bild av hur landskapet såg ut under förhistorisk tid. Resultatet kommer också att levereras till SGU (Sveriges geologiska undersökning) så att både forskare och allmänhet får del av det. Arbetet med att mäta strandlinjer är ett samarbete mellan Trafikverket, Arkeologerna/ Statens historiska museer och Stockholms universitet.

Nu har de preliminära resultaten börjat komma in och det visar sig att, precis som vi misstänkte, så ser strandförskjutningskurvan lite annorlunda ut än den som vi använt oss av tidigare. Nu ska vi framöver göra en finkalibrering av resultaten för att få en mer detaljerad kurva för olika delar av förhistorien.

Komplettering daterad 10 juli 2020: Bearbetning av resultaten pågår och kommer att presenteras så fort de är klara.