Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Bilden här visar ett grönt landskap med mycket mark och skog samt några röda hus.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Arkeologisk förundersökning i Kolmårdsbranten

Under hösten undersöker arkeologer Ostlänkens planerade sträcka från Kolmårdsbranten upp till länsgränsen mot Södermanland. Att tydliggöra och tillvarata landskapets kulturmiljövärden är viktigt för att vi ska kunna fortsätta planeringen av järnvägen.

Tidigare arkeologiska utredningar i området har visat förekomst av fornlämningar. För att kunna fortsätta planeringen av järnvägen behöver området undersökas för att identifiera, dokumentera och arkivera kulturmiljövärden.

Den arkeologiska förundersökningen är planerad under perioden 7 september till 20 november. Under denna period kommer schaktning med grävmaskin och grävning med spade att ske, beroende på terräng. För dessa arbeten behöver vi märka ut eventuella elledningar med sprayfärg, avverka skog och ställa upp bodetableringar. När förundersökningsperioden är slut kommer marken att återställas.

Berörda markägare har fått information om hur de påverkas. Du som vistas i närheten kan märka av ljud från grävmaskiner och att arbetsfordon nyttjar vägar i närområdet.

Så här är undersökningen planerad

kolmardsbranten_25sept_800x500.jpg

  1. Algutsbo - första arbetsområdet, planerad arbetstid är 1-2 veckor
  2. Svartgölen - andra arbetsområdet , planerad arbetstid är 1-2 veckor
  3. Böksjö - tredje arbetsområdet, planerad arbetstid är 2-3 veckor
  4. Kolmårdsbranten, Norrviken - fjärde arbetsområdet, planerad arbetstid är 2-3 veckor
  5. Gullvagnen, femte och sista arbetsområdet, planerad arbetstid är 3-4 veckor. Vägen fram till badplatsen vid sjön Gullvagnen trafikeras av transporter i kortare perioder. Badplatsen i sig påverkas inte.

 

Om du vill ha mer information, kontakta:

Katarina Skeppstedt, projektledare, katarina.skeppstedt@trafikverket.se