Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Översiktsbild av den arkeologiska undersökningsplatsen vid Böksjön.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

En 9000 år gammal boplats vid Böksjö

Arkeologer har hittat fynd vid Böksjö, norr om Norrköping, under pågående arkeologisk förundersökning. Här finns lämningar från en 9000 år gammal boplats och ett torp från 1800-talet.

Under hösten undersöker arkeologer Ostlänkens planerade sträcka från Kolmårdsbranten upp till länsgränsen mot Södermanland. Ett av dessa arbetsområden är Böksjö. 

En typisk boplats för 9000 år sedan

I kanten ned mot Böksjön har arkeologer hittat lämningar från en stor öppen eldstad för matlagning - en så kallad härd. Här har de också hittat fynd av slagen kvarts, flinta och grönsten som tyder på redskapstillverkning och ett föremål i sten som kan vara en hacka.

De upphittade fynden är typiska för hur en mindre boplats såg ut för 9000 år sedan i denna del av östra mellansverige. Människor har troligen uppehållit sig här för att jaga i skogarna och fiska i Böksjön. Kanske har de sedan tagit sig ut till havet som låg runt två kilometer söderut för att fiska eller jaga sjöfågel och säl.

Lämningar från torpet Sveden

Arkeologerna undersöker också ett gammalt torp i området. Torpet byggdes på mitten av 1800-talet och fick då namnet Sveden. Här har arkeologerna bland annat hittat ett mynt från 1874 och en del av en spis från senare delen av 1800-talet.

I historiska källor beskrivs de som bor på torpet som torpare, stenarbetare, träarbetare och fattighjon. Fattighjon var en person som fick stöd från socknen att klara sig ekonomiskt och praktiskt.

I närheten av torpet har arkeologerna också hittat flera kolbottnar där människor har tillverkat träkol i en så kallad mila. Dessa hör troligen till torpet och gjort att torparna kunnat tillverka kol, troligen för att kunna sälja.