Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Talare inför åhörare

Magnus Djerfsten, kulturmiljöspecialist i Ostlänken

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ostlänkens arkeologiseminarium samlade branschen

Nyligen samlade Trafikverket representanter från bland annat myndigheter, arkeologiföretag och universitetsvärlden för att utbyta kunskap, erfarenhet och nya metoder kring arkeologi.

Ostlänken kommer ha sin sträckning genom områden som är rika på fornlämningar och kulturmiljövärden. Därför krävs det ett omfattande arbete med att undersöka den mark som behöver användas för byggnation av järnvägen. Under Ostlänkens arkeologiseminarium i början av mars beskrev, Magnus Djerfsten som är kulturmiljöspecialist, just omfattningen av det arkeologiska arbetet för Ostlänkens räkning. Under åren 2020-2026 kommer behovet av arkeologer vara stort och som mest beräknas 250 arkeologer vara fullt upptagna med undersökningar för Ostlänkens räkning. Arbetena kommer beröra runt 600 fornlämningar av olika slag. Och när arbetena för Ostlänken är klara kommer Trafikverket fortfarande sysselsätta arkeologer i och med projekten Hässleholm-Lund, Norrbotniabanan och Fyrspår Uppsala.

De arkeologiska fynden från de undersökningarna som görs för Ostlänkens räkning beräknas uppgå till över en miljon stycken. Detta är förstås en utmaning för Statens historiska museer som ska ta emot och förvara fynden. Nu inför de därför ett nytt system för att effektivisera hanteringen. Det innebär att fynden ska förses med streckkoder innan inlämning. Streckkoderna kan sedan användas för att snabbare lokalisera fynden i museets samlingar, vilket också underlättar framöver när olika museer vill ställa ut fynden.

-  Många av de platser som undersöks för Ostlänken kommer definitivt ge fynd som är väldigt utställningsbara, säger Thomas Eriksson från Statens historiska museer.

Theres Furuskog från Norrköpings stadsmuseum är en av dem som ser att fynden kommer komma till nytta. Stadsmuseet planerar för en utställningsyta där fynd från Ostlänken ska kunna bytas ut kontinuerligt. För barnen kommer det finnas möjlighet att klä sig som arkeologer och gräva fram sina egna fynd på museet.

Under seminariet fick deltagarna också ta del av flera av de undersökningar och utredningar som just gjorts längs Ostlänkens framtida sträckning. Det gäller bland annat utredningar i Lövstad storskog, Norsskogen och Landsjö, arkeologisk förundersökning vid Bäckeby samt arkeologisk undersökning av gravfältet i Bådstorp. Samtliga platser i Norrköpings kommun. Dessutom redogjordes för ett arkeologiskt Våtmarksprojekt i Östergötland.