Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Glada resenärer kliver av tåg

Planering Ostlänken

Innan vi börjar bygga järnväg krävs noggrann planering och många utredningar. Vi behöver olika dispenser och tillstånd. Här kan du läsa mer om hur vår planering går till och när du har möjlighet att vara med och påverka.

Planeringens faser och vad de innebär

Nedan kan du läsa mer om vår planering och tillstånden som behövs för att bygga järnväg.

Process_750x230.png

 • I järnvägsutredningen beskriver vi olika alternativ och ett förslag för järnvägens sträckning i grova drag, även kallad korridor.
 • Regeringen beslutar sedan om tillåtlighet och ger grönt eller rött ljus för Trafikverket att fortsätta utreda förslaget. Regeringen begärde in kompletteringar och i juni 2018 fick vi beslut med villkor.
 • I linjevalet föreslår vi sedan en sträckning av järnvägen inom definierad korridor.
 • En järnvägsplan är en detaljerad beskrivning av hur sträckningen av järnvägen ska se ut, och hur den ska byggas. Järnvägsplanen ska även innehålla en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). MKB beskriver den miljöpåverkan som en planerad verksamhet kan medföra. I den finns även resultaten från samråden med.
 • I vattenverksamhet beskriver Trafikverket hur byggandet av järnvägen påverkar vattnet i området. Till exempel hur grundvattnet och vattendrag påverkas. Redovisningen av vattenverksamheten ska även innehålla en MKB.
 • Granskning är det sista steget i processen innan beslut ska fattas och innebär att järnvägsplanen går ut på remiss till berörda, till exempel närboende, sakägare, kommuner och verksamheter.
 • Beslut i Mark- och miljödomstolen om vattenverksamhet fattas efter förhandling.
 • Myndighet för Juridik- och planprövning beslutar om järnvägsplanen är korrekt utformad och framtagen.

Var med och påverka järnvägens utformning

Samråd är en löpande process och under resans gång är du välkommen att lämna synpunkter. Nedan finns information om när du kan vara med och påverka.

 • Samråd inför linjeredovisningen. Håll utkik på vår webbplats och även efter annonser med inbjudningar i lokaltidningar.
 • Samråd inför beslut kring järnvägsplanen och vattenverksamheten. Håll utkik här på vår webbplats men även efter annonser med inbjudningar i lokaltidningar.
 • Granskning av järnvägsplanen. Du som är sakägare får ett brev med handlingar och beskrivning av hur du kan lämna synpunkter.
 • Tillståndsprövning då Mark- och miljödomstolen ska fatta beslut om vattenverksamheten. Domstolen skickar brev till dig som är sakägare.