Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tåg vid spårväxling

Upprustning av spårväxelvärmestyrning

Trafikverket rustar upp järnvägens spårväxelvärmestyrning och installerar ny utrustning för övervakning och reglering av växelvärmen.

Trafikverket har 6 500 fjärrstyrda spårväxlar som är en känslig del i järnvägsanläggningen. Vintertid utsätts de för extra stora påfrestningar. De värms upp med växelvärme som komplement till manuell och maskinell snöröjning.

I projektet "Upprustning av spårväxelvärmestyrning" ska vi rusta upp och installera ny styrutrustning. Den nya styrutrustningen ska övervaka och styra växelvärmen med hjälp av ett överordnat system som vi kallar för ÖVV. Genom ÖVV kan vi kommunicera med de olika anläggningar som styr växelvärmen via Trafikverkets intranät, men också via radio (GSM-R). Den nya utrustningen beräknas minska Trafikverkets energiförbrukning med cirka 70 miljoner kronor per år.