Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tåg vid spårväxling

Bakgrund

Växelvärme har de senaste åren pekats ut som ett område där stora energieffektiviseringar kan göras. Växelvärmestyrningen ger också positiv verkan i styrning och övervakning.

Ett problem med energiförbrukningen i nuvarande växelvärmeanläggningar är att de är i drift och styr ut energi från oktober-maj trots att varken temperatur eller nederbörd gör det nödvändigt. Det ger oss idag en onödig stor energiförbrukning. Därför rustar vi nu upp Trafikverkets samtliga styrutrustningar för spårväxelvärme.

Den nya styrutrustningen ger en effektivare styrning och övervakning samt en överblick över de enskilda växlarna och växelvärmen som är ansluten till dem. Det underlättar inte bara för vår tågledning att leda om tåg vid eventuella fel i spårväxeln utan ger också trafikledningen större möjlighet att prioritera vilka växlar som ska hållas trafikerade. Sammantaget blir det lättare att hålla igång tågtrafiken och minska antalet förseningsminuter. Även vår underhållspersonal får en bättre arbetssituation. Med ny övervakning blir det lättare att identifiera och åtgärda de enskilda växlar som larmar för fel.