Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Taktil informationskarta

Om projektet stationer för alla

Tåget är det mest miljövänliga transportmedlet. När våra stationer blir mer tillgängliga har fler resenärer möjlighet att välja tåget.

Hur blir stationen tillgänglig?

Tillsammans med andra trafikaktörer har Trafikverket definierat ett prioriterat nät för kollektivtrafiken som utgörs av järnvägstationer, busshållplatser, flygplatser, båtbryggor och färjeterminaler. Det är det prioriterade nätet som i första hand ska anpassas. Här är exempel på vad som gör en station mer tillgänglig:

 • ledstråk till och från samt på plattformarna
 • tydligt uppmärkt skyddszon på plattformar  
 • lämplig lutning på ramper
 • bättre belysning, både allmän och på skyltar
 • taktila spårnummerskyltar
 • soffor anpassade med tre armstöd och lutningsbrädor
 • nya vind- och väderskydd
 • komplettering av ledstänger
 • kontrastmarkering av trappor
 • kontrastmarkeringar på glaspartier, utskjutande ytor och föremål
 • anpassade knappsatser i hissar

Alla stationer som tillgänglighetsanpassas får en taktil områdeskarta. Taktil innebär att man kan läsa informationen med sina händer.

Ofta finns det flera ägare i en stationsmiljö, där Trafikverket bara råder över och åtgärdar vissa delar, huvudsakligen plattformar (skyddszoner, bänkar, stråk, taktila kartor) och plattformsförbindelser.