Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

informationsblad om sydostlänken

Sydostlänken, Älmhult–Olofström–Blekinge kustbana

Trafikverket har tagit fram en slutrapport för upprustning av befintlig bana mellan Älmhult och Olofström och ny bana mellan Olofström-Blekinge kustbanan, den så kallade Sydostlänken.

Trafikverkets ställningstagande är att Sydostlänken skulle ge positiva effekter för näringslivet och skapa goda kommunikationer från norra Sverige och Göteborg, till Blekinge och vidare ut till östra Europa och Asien. Godstrafikprognoserna som ligger till grund för utredningen kring nyttan av Sydostlänken innehåller osäkerheter, men visar ändå på den potential som Sydostlänken kan innebära. Trafikverket bedömer därför att projektets genomförande bör prövas vid nästkommande planöversyn.

Sydostlänken har utretts för både persontrafik och godstrafik. I första hand är projektet dock till för att förbättra för godstrafiken. Frågan om persontrafik måste utredas vidare i nästa planeringsskede, i samråd med de regionala kollektivtrafikmyndigheterna.

Rapporten (finns för nedladdning via länken till höger)omfattar följande:

  • En förstudie om spårupprustning och elektrifiering av befintlig bana mellan Älmhult och Olofström
  • En järnvägsutredning tillsammans med en miljökonsekvensbeskrivning för ny järnväg på sträckan Olofström till Blekinge kustbana.

Förstudien och järnvägsutredningen har tagits fram i samarbete med berörda kommuner och intressenter, som också har bidragit med 50 procent av utredningskostnaden.

Utredningen av Sydostlänken var ett uppdrag som regeringen gav Trafikverket i samband med att Nationella plan för transportsystemet fastställdes 2010-2021. I och med rapporten är utredning klar och har avslutats.