Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

informationsblad om sydostlänken

Sydostlänken, Älmhult–Olofström–Blekinge kustbana

Trafikverket planerar att utveckla en järnvägsförbindelse mellan Älmhult och Blekinge kustbana för att skapa förutsättningar för smidigare och mer hållbara transporter, både för näringsliv och för resenärer.

Sydostlänken innefattar elektrifiering och upprustning av befintlig järnväg mellan Älmhult och Olofström, samt utbyggnad av en ny järnvägsförbindelse mellan Olofström och Blekinge kustbana vidare mot Karlshamn.

Förbindelsen förbättrar förutsättningarna för godstrafik via Blekinges hamnar och vidare mot östra Europa och Asien. Sträckan ger även förutsättningar för persontrafik mellan Blekinge, Småland och nordöstra Skåne. Sydostlänken har betydelse för näringslivet i regionen, både för kompetensförsörjning och för transporter till och från hamnen i Karlshamn.

Planeringen är igång

Sydostlänken finns med i den av regeringen fastställda Nationella planen för transportsystemet 2018-2029. Med nu givna förutsättningar är en trolig byggstart 2027-28, under förutsättning att hela projektet finns finansierat i nästkommande plan för perioden 2022-2033.

Läs mer om Nationella planen 2018-2029

Det planeringsarbete som krävs för ett genomförande enligt regeringens fastställelsebeslut är påbörjat. Just nu arbetar Trafikverket med att identifiera var mötesspår och stationer bör finnas. När det arbetet är gjort kan vi gå vidare med ytterligare planering och järnvägsplan som krävs innan en byggstart.

De delar av Sydostlänken som kopplar mot persontrafik i stråket med- och samfinansieras av berörda regioner och kommuner, vilket innebär att parterna tar ett gemensamt ansvar för genomförande och finansiering av infrastrukturprojektet.