Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

informationsblad om sydostlänken

Sydostlänken, Älmhult–Olofström–Blekinge kustbana

Trafikverket utvecklar stråket Älmhult-Olofström-Blekinge kustbana för att förbättra förutsättningarna för godstrafik, både i stråket såväl som vidare till Blekingehamnarna för sjötransport mot Polen och Baltikum.

Utvecklingen skapar även möjlighet till persontrafik. Då Sydostlänken innebär en ny koppling mellan Södra stambanan och Blekinge kustbana kommer den avlasta Södra stambanan.

På sträckan Älmhult-Olofström planeras även ett spårbyte under planperioden. Spårbytet kommer vi göra under två somrar (2020 och 2021) under de tre veckor som Volvofabriken i Olofström har sommaruppehåll. Det gör vi för att påverka trafiken minst möjligt. Förberedande arbeten görs 2019 på de tider godstågen inte trafikerar banan.

Läs mer om spårbytet på Olofströmsbanan

Planeringen är igång

Upprustningen, tillbyggnaden och elektrifieringen av Älmhult-Olofström-Blekinge kustbana ingår i regeringens nationella trafikslagsövergripande plan för transportinfrastrukturen för perioden 2018-2029. Vi har inlett arbetet med det planeringsarbete som krävs för ett genomförande enligt regeringsbeslutet i tidsperioden 2024-2029.

Nästa steg i den fysiska planläggningsprocessen och lagen om byggande av järnväg är en järnvägsplan. Tidigare utredningar innefattar en förstudie om spårupprustning och elektrifiering av befintlig bana mellan Älmhult och Olofström samt järnvägsutredning tillsammans med en miljökonsekvensbeskrivning för ny järnväg på sträckan Olofström till Blekinge kustbana.